Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

RAAMCONTRACT VOOR HET LEVEREN VAN NIET STERIEL MEDISCH MATERIAAL EN ZORGMATERIAAL

Raamcontract voor het leveren van niet steriel medisch materiaal en zorgmateriaal

Publicatiedatum
02-03-2017
Opdrachtcodes (CPV)
33140000 - Medische verbruiksartikelen
33190000 - Diverse medische instrumenten en producten
33700000 - Producten voor persoonlijke verzorging
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Zorgbedrijf Antwerpen
Postadres
Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Blankert Wendy

Overige nadere inlichtingen

Zoals besproken tijdens de toelichtingsmeeting, een wijziging betreffende de indiening van de documenten:
1.1. Financiële en economische draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria)

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
: * Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn
Minimumeisen. Minstens een omzet van €150.000,00 per jaar kunnen aantonen.

1.2. Technische bekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria)

* Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking zal niet van toepassing zijn.
Minimum eisen: Minimum 3 referenties per perceel waarvoor ingeschreven wordt.
Verklaring dat alle aangeboden producten in het bestek zullen voldoen aan de CE markering (93/42/EEG).

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!