Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

RAAMOVEREENKOMST LEVERING INFUUSSTAANDERS - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Voorwerp van deze leveringen: RAAMOVEREENKOMST LEVERING INFUUSSTAANDERS.
Toelichting:
Raamovereenkomst voor een periode van 4 jaar voor de aankoop en levering van infuusstaanders, dit zowel voor:
- infuusstaanders'algemeen'
- infuusstaanders 'geriatrie'
- infuusstaander 'pediatrie'
- zwenkbare muurinfuushouders
Levering van gemonteerde infuusstaanders dient te gebeuren mei 2018 , dit na overleg met de projectleiding nieuwbouw.
Leveringsplaats: site Roosendaelveld, Liersesteenweg 435 te 2800 Mechelen

Publicatiedatum
10-04-2017
Opdrachtcodes (CPV)
33192330 - Infuusstatieven
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
EMMAUS VZW
Postadres
Edgard Tinellaan 1c, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Chantal Thijs

Overige nadere inlichtingen

Aangepast bestek "2017_04_04_Bestek - Model 3P-incl. ERRATUM.doc" werd online geplaatst
Wijzigingen:
- I.20: woord ‘onderzoekstafels’ geschrapt
- I.6: bepaling aangaande betalingskorting toegevoegd
- Inventaris: post 5 “verplichte optie” betalingskorting toegevoegd (indien geen korting wordt voorzien dient u “0” in te vullen)
Tweede aanpassing op 10/04/2017.
Rubriek I.9 Opening van de offerten wordt voorzien op woensdag 19 april 2017 uiterlijk 09:30.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!