Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Levering, installatie en onderhoud van echografietoestellen, Gastro-enterologie en Hepatologie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Levering, installatie en onderhoud van echografietoestellen, Gastro-enterologie en Hepatologie

Publicatiedatum
17-03-2017
Deadline
11-04-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33100000 - Medische apparatuur
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Postadres
Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Annouck Van Herpen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie lastenboek

Economische en financiële draagkracht

zie lastenboek

Eventuele minimumeisen:

-

Vakbekwaamheid

zie lastenboek

Eventuele minimumeisen:

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!