AZ ALMA
Aankondiging van een opdracht

Perceel 123: OP-tafel - Hybride OK- Nieuwbouwziekenhuis Alma te Eeklo

Perceel 123: OP-tafel - Hybride OK

Publicatiedatum
15-10-2015
Deadline
07-12-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
33192230 - Operatietafels
Regiocodes (NUTS)
BE233 - Arr. Eeklo
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ ALMA
Postadres
Moeie 18, 9900 EEKLO, BE
Ter attentie van
Henk Vincent

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek.

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek.

Vakbekwaamheid

Zie bestek.