Universitair Ziekenhuis Gent
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamcontract leveren van milde handzepen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Raamcontract leveren van milde handzepen

Publicatiedatum
09-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
33711900 - Zeep
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universitair Ziekenhuis Gent
Postadres
De Pintelaan 185, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Ann Van Den Eeckhout