Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Infliximab IV

Infliximab IV

Publicatiedatum
19-05-2017
Opdrachtcodes (CPV)
33690000 - Diverse geneesmiddelen
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW
Postadres
Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
De heer Koenraad Van Cleemput

Overige nadere inlichtingen

Volgende paragraaf wordt gewijzigd :
I.5. Prijsvaststelling
De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen prijslijst:
De eenheidsprijs, uitgedrukt in euro en tot 2 cijfers na de komma, zal voor vergoedbare geneesmiddelen berekend worden op basis van het ingediende kortingspercentage. Dit kortingspercentage wordt toegepast op de vergoedingsbasis voor verblijvenden exclusief btw.
De nettoprijs kan wijzigen tijdens de looptijd van de opdracht als de terugbetalingsbasis wijzigt.
Bij daling van de terugbetalingsbasis wordt de nieuwe nettoprijs toegepast op de factuur in maand x-1, dit is één maand voor maand x waarin de gewijzigde vergoedingsbasis door het RIZIV toegepast wordt. Op deze manier wordt vermeden dat voorraad die door het ziekenhuis opgebouwd werd in maand x-1, waardeverlies ondergaat in maand x.
De korting zal rechtstreeks op de factuur verrekend worden.
Elke prijs moet alle kosten omvatten die aan het betrokken product (verkoop en levering)
verbonden zijn, inclusief maar niet uitsluitend: verzekeringen, gebruik van software, documentatie, transport- en administratiekosten, maar met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde.
Onderstaande paragraaf vervangt de voorgaande :
I.5 Prijsvaststelling
De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen prijslijst:
De eenheidsprijs, uitgedrukt in euro en tot 2 cijfers na de komma, zal voor vergoedbare geneesmiddelen berekend worden op basis van het ingediende kortingspercentage. Dit kortingspercentage wordt toegepast op de vergoedingsbasis voor verblijvenden exclusief btw.
De korting zal rechtstreeks op de factuur verrekend worden.
Elke prijs moet alle kosten omvatten die aan het betrokken product (verkoop en levering)
verbonden zijn, inclusief maar niet uitsluitend: verzekeringen, gebruik van software, documentatie, transport- en administratiekosten, maar met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde.
Volgende paragraaf wordt gewijzigd :
I.16 Prijsherzieningen
De eenheidsprijs, uitgedrukt in euro en tot 2 cijfers na de komma, zal berekend worden
op basis van het kortingspercentage. Dit kortingspercentage wordt toegepast op de
vergoedingsbasis voor verblijvenden exclusief B.T.W.
Er moet één vast kortingspercentage gegeven worden dat geldt voor alle betrokken
artikels.
De nettoprijs van deze vergoedbare producten kan wijzigen als de terugbetalingsbasis
wijzigt tijdens de looptijd van de opdracht.
Bij daling van de terugbetalingsbasis wordt de nieuwe nettoprijs toegepast op de factuur
in “maand x-1”, dit is één maand voor “maand x” waarin de gewijzigde vergoedingsbasis
door het RIZIV toegepast wordt. Op deze manier wordt vermeden dat voorraad , die door
het ziekenhuis opgebouwd werd in “maand x-1”, waardeverlies ondergaat in “maand x”.
Onderstaande paragraaf vervangt de voorgaande :
I.16 Prijsherzieningen
De eenheidsprijs, uitgedrukt in euro en tot 2 cijfers na de komma, zal berekend worden
op basis van het kortingspercentage. Dit kortingspercentage wordt toegepast op de
RIZIV vergoedingsbasis voor verblijvenden exclusief B.T.W.
Het resultaat hiervan is dat men een nettoprijs ( forfaitaire prijs) bekomt die geldt voor de volledige duur van de overeenkomst.
Indien de Riziv - basis verandert, wordt de nettoprijs behouden , tenzij de nettoprijs hoger blijkt te zijn dan de RIZIV basis. Op dit moment wordt de nettoprijs opnieuw onderhandeld tussen de leverancier en ZNA aangezien de af-fabrieksprijs de maximum verkoopprijs is die wordt aangerekend aan personen bevoegd voor de aflevering van geneesmiddelen. We verwijzen hiervoor naar Wetboek Economisch recht en KB 10 april 2014.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!