Aankondiging van een opdracht

RAAMCONTRACT HYGIENISCHE PAPIERWAREN EN DISPENSERS

Deze opdracht betreft een raamovereenkomst voor een periode van 5 jaar van het leveren van hygiënische papierwaren en het inventariseren, leveren en installeren van de daarbij horende dispensers voor alle sites van ZNA.

Publicatiedatum
18-05-2017
Deadline
13-07-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
33761000 - Toiletpapier
33771000 - Papieren producten voor sanitair gebruik
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW
Postadres
Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Assunta Lombardo

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst:

1157024.79 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 paragraaf 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van KB van 15 juli 2011. Deze zal geen negatieve opmerking of voorbehoud bevatten.

Vakbekwaamheid

* Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.
* Een lijst van 5 soortgelijke opdrachten die de afgelopen 3 jaar werden verricht bij bedrijven met verschillende vestigingen. Er moeten ook minimum 2 referenties in ziekenhuizen en/of zorginstellingen opgenomen worden in deze lijst. Deze referenties moeten gestaafd worden door attesten van goede uitvoering met vermelding van naam, verantwoordelijke aankoper + contactgegevens, tijdstip waarop de opdracht werd uitgevoerd en grootte van de opdracht. Tevens wordt aangegeven of het contract verloopt volgens de gemaakte afspraken. De attesten worden ondertekend door de bevoegde overheid en/of bedrijf. Er moeten minstens 2 referenties opgenomen worden in de lijst met een omzet op jaarbasis van meer dan 100.000 Euro.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!