A.Z. Vesalius
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Phacotoestel + (semi)-dispossables

Perceel 1: Phacotoestel + handvaten + oh-contract + custompacks
Perceel 2: Oospoelvloeistof

Publicatiedatum
27-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
33000000 - Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
A.Z. Vesalius
Postadres
Hazelereik 51, 3700 Tongeren, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Stefanie Tilkin

Overige nadere inlichtingen

Bijlage E: Detailprijzen custompacks
Onderaan de opsomming van de individuele componenten van ieder custompack zijn de volgende 2 rijen toegevoegd: 'STERILISTATIE' en 'VERPAKKING', dit aangezien het steriliseren en het verpakken van de packs ook een kost met zich meebrengt die eveneens in de totaalprijs van het pack dient te worden vervat.
De nieuwe versie van Bijlage E dient te worden opgevraagd via het volgende e-mailadres: [email protected]