OCMW Sint -Pieters -Leeuw
Aankondiging van een opdracht

Medicatie - WZC Zilverlinde

Leveren van medicatie voor de bewoners van WZC Zilverlinde en farmaceutische producten voor de diensten .

Publicatiedatum
26-10-2015
Deadline
17-12-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
33000000 - Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
Regiocodes (NUTS)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Sint -Pieters -Leeuw
Postadres
Fabriekstraat 1 B, 1601 Ruisbroek, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek