TMVW servicelijnen
Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst voor de levering van automatische externe defibrillatoren (AED), categorie I

De opdracht betreft een raamovereenkomst voor de levering van automatische externe defibrillatoren (AED), categorie I voor FARYS|TMVW, haar vennoten (huidige en toekomstige), partners van FARYS|TMVW (steden en gemeenten) en andere aanbestedende overheden die hier via FARYS|TMVW aan deelnemen.
De toestellen worden geleverd, geplaatst en volledig in dienst gesteld door de opdrachtnemer. De opdracht omvat de noodzakelijke opleidingen én een onderhoudscontract.

Publicatiedatum
19-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
35112000 - Reddings- en hulpverleningsuitrusting
33000000 - Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Leveringen
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
TMVW servicelijnen
Postadres
Stropstraat 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Kaat De Smet

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

207000.00 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
CardioService
Postadres
Steenweg op Brussel 213, 1780 Wemmel
Titel
-
Waarde
207000.00 EUR