MRMP-S/AC – Directorate General Material Resources – Procurement Division – Section “Support Systems” – Ondersectie “Verwerving Klasse 1/ Medisch”
Aankondiging van een opdracht

Meerjarige overeenkomst (2016-2019) betreffende het onderhoud van de technische installatie van het hyperbaar centrum in Zeebrugge.

Meerjarige overeenkomst (2016-2019) betreffende het onderhoud van de technische installatie van het hyperbaar centrum in Zeebrugge.

Publicatiedatum
06-10-2015
Deadline
27-11-2015 om 11:30
Opdrachtcodes (CPV)
33157500 - Hyperbarische kamers
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 1
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
MRMP-S/AC – Directorate General Material Resources – Procurement Division – Section “Support Systems” – Ondersectie “Verwerving Klasse 1/ Medisch”
Postadres
Eversestraat, 1, 1140 Evere, BE
Contactpunt(en)
Jauniau Pascal Germain

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Zie Bijlage A van het Bestek MRMP-S/AC 16SC548.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie Bestek MRMP-S/AC 16SC548, paragraaf 4.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A