Regionaal ziekenhuis H. Hart Leuven vzw
Aankondiging van een gegunde opdracht

Diagnostische SPECT-CT camera voor afdeling nucleaire geneeskunde

De aanbestedende overheid wenst een dubbelkopsgammacamera met een diagnostische CT component, gecombineerd in 1 toestel aan te kopen.
Dit inclusief alle leveringen, keuringen, aansluitingen en installatie in een ruimte waar nu een dubbelkopscamerastaat en inclusief afbraak, ontmanteling en overname bestaande apparatuur met verwijderingsattest.

Publicatiedatum
28-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
33111620 - Gammacamera's
33115100 - Computertomografiescanners
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regionaal ziekenhuis H. Hart Leuven vzw
Postadres
Naamsestraat 105, B-3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Irouchka Moyersoen

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS NV
Postadres
-
Titel
Diagnostische SPECT-CT camera voor afdeling nucleaire geneeskunde
Waarde
-