Aankondiging van een opdracht

Fotovoltaïsche Installatie

Installatie fotovoltaïsche installatie < 10kVa

Publicatiedatum
23-11-2015
Deadline
15-01-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
09331000 - Zonnepanelen
09331000 - Zonnepanelen
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Begeleidingscentrum Sint - Elisabeth
Postadres
Sint - Elisabethlaan 20, 3990 Peer, BE
Ter attentie van
Kris Poelmans

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 20500 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek

Vakbekwaamheid

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2048 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!