H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen vzw
Aankondiging van een gegunde opdracht

RAAMOVEREENKOMST VOOR DE AANKOOP VAN DIALYSETOESTELLEN, BIJHORENDE DISPOSABLES EN KUNSTNIEREN

Door de indiening van een offerte geeft de inschrijver zijn toestemming met de overdracht van de opdracht door de aanbestedende overheid aan de op te richten VZW AZ Delta.

Publicatiedatum
13-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
33181000 - Apparatuur voor nierdialyse
33181520 - Verbruiksartikelen voor nierdialyse
Regiocodes (NUTS)
BE256 - Arr. Roeselare
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen vzw
Postadres
Rode-Kruisstraat 20, 8800 Roeselare, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Elyn Castelein

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

5240002.80 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
FRESENIUS
Postadres
-
Titel
AANKOOP DIALYSETOESTELLEN, BIJHORENDE DISPOSABLES EN ONDERHOUD
Waarde
5240002.80 EUR
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
NIET GEGUND
Postadres
-
Titel
AANKOOP VAN KUNSTNIEREN
Waarde
1862000.00 EUR