POD Maatschappelijke Integratie
Aankondiging van een opdracht

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR WEGWERPLUIERS VOOR BABY’S

De onderhavige opdracht betreft de aanwijzing van een leverancier voor wegwerpluiers voor baby’s. Deze luiers zijn bestemd voor de gratis verdeling onder de meest behoeftigen in België in een perspectief van duurzame ontwikkeling voor rekening van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Grootstedenbeleid.

Publicatiedatum
20-10-2015
Deadline
26-11-2015 om 10:15
Opdrachtcodes (CPV)
33751000 - Wegwerpluiers
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
POD Maatschappelijke Integratie
Postadres
Albert II laan,30, 1000 Bruxelles - Brussel, BE
Contactpunt(en)
Dienst subsidies en overheidsopdrachten

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A