GZA
Aankondiging van een opdracht

Zoledroninezuur 4 mg

GZA dienst apotheek wenst over te gaan tot de aankoop van Zoledroninezuur 4 mg

Publicatiedatum
20-10-2015
Deadline
30-11-2015 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
33632000 - Geneesmiddelen voor het spierstelsel en het skelet
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
GZA
Postadres
Sint Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpen, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

-