Aankondiging van een opdracht

De verwerking van plasma geleverd door de bloedinstellingen in België en de verzekering van een voldoende aanbod aan de ziekenhuizen van stabiele plasmaderivaten (albumine oplossingen en immuunglobulinen voor intraveneuse toediening) vervaardigd op basis van het geleverde plasma onder toezicht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu schrijft een offerteaanvraag uit overeenkomstig de wet overheidsopdrachten met het doel een opdrachtnemer aan te duiden die voor een periode van vier jaar belast wordt met de verwerking van plasma geleverd door de bloedinstellingen in België en de verzekering van een voldoende aanbod aan de ziekenhuizen van stabiele plasmaderivaten (albumine oplossingen en immuunglobulinen voor intraveneuze toediening) vervaardigd op basis van het geleverde plasma. De jaarlijkse afname door de ziekenhuizen wordt geschat op 180.000 liter plasma.
De farmaceutische firma’s die een offerte wensen in te dienen moeten beschikken over de nodige vergunningen (certificaat van overeenstemming met de gemeenschapswetgeving voor het plasmabasisdossier voor het plasma geleverd door de bloedinstellingen in België, marktvergunning) en over een overeenkomstig de Belgische Wetgeving vastgestelde prijs voor de betrokken plasmaderivaten.
Vier bloedinstellingen (DVB RKV, SDS CRB, La Transfusion de Sang, ETS Mont-Godinne) leveren het plasma. De bloedinstellingen kunnen gecontacteerd worden om het plasmabasisdossier aan te vullen door de firma’s die een dossier wensen in te dienen bij het European Medicines Agency als voorbereiding op een offerteaanvraag.
Voor bijkomende vragen:
Met betrekking tot het onderwerp van dit bericht:
Dhr. Michel Van Geert
Technisch & operationeel attaché
DG Gezondheidszorg | Dienst Dringende Hulpverlening
FOD VVVL - t +32(0) 2 524 98 65
f +32(0) 2 524 98 18
michel.vangeert@gezondheid.belgie.be
Met betrekking tot vragen ivm het plasmabasisdossier, contacteer de bloedinstellingen :
Dhr. Jan Ceulemans
Chief Quality Officer
Rode Kruis-Vlaanderen
Motstraat 40 - 2800 Mechelen
t +32(0) 15 44 33 22
jan.ceulemans@rodekruis.be

Dr. Ivan de Bouyalsky
Directeur général
Service du Sang – Croix-Rouge de Belgique
Rue du Fond du Maréchal 8
5020 Suarlée
t +32 (0)81 56 42 01
Ivan.debouyalsky@croix-rouge.be
Direction
La Transfusion du sang asbl
Boulevard Joseph II 11B
6000 Charleroi
t +32 (0) 53 29 99
direction@dondesang.be
Prof. Dr. Véronique Deneys
Chef de Service/Transfusion
Etablissement de Transfusion Sanguine de Mont-Godinne
Avenue G. Thérasse 1
5530 Yvoir
t +32 (0) 81 42 32 35
secretariat.ets.g-chu@uclouvain.be

Publicatiedatum
29-05-2017
Deadline
06-07-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33141510 - Bloedproducten
33141520 - Plasma-extracten
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 25
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Postadres
Victor Hortaplein 40, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Michel Van Geert

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!