Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Aankoop van milieuvriendelijke hygienebehoeften (wc papier en handpapier)

Het huidige bijzonder bestek betreft een raamovereenkomst per opdrachtencentrale voor een looptijd van 24 maanden. De deelopdrachten zullen een oorspronkelijke duur hebben van 12 maanden en zullen stilzwijgend 1 keer verlengbaar zijn.

Publicatiedatum
30-01-2017
Opdrachtcodes (CPV)
33761000 - Toiletpapier
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Brussel
Postadres
Hoogstraat 298A, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
OCMW van Brussel uitsluitend via https://enot.publicprocurement.be

Overige nadere inlichtingen

De hoeveelheden vermelden in het bestek worden voorzien voor 12 maanden. Een nieuw inventaris met
hoeveelheden op 24 maanden wordt toegevoegd (bijlage B). Het gaat over het document die aan de offerte moet gevoegd worden.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!