Rectificatie

Raamovereenkomst monitoren ,centrales en telemetrie

zie II.1.1

Datum van verzending van deze aankondiging
09-03-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Opdrachtcodes (CPV)
33195100 - Monitoren

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Sint-Trudo Ziekenhuis VZW
Postadres:
Diestersteenweg 100
Plaats:
Sint-Truiden
Postcode:
3800
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
De heer Erik Maesen
E-mail:
erik.maesen@stzh.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
10-04-2018 12:00
Te lezen:
20-04-2018 12:00

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar vrijdag 20 april 2018, 12.00.

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1268 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer