VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst bij open offerteaanvraag voor de levering van schoonmaakproducten en –materialen en producten voor sanitaire hygiëne

levering van schoonmaakproducten en –materialen en producten voor sanitaire hygiëne

Publicatiedatum
26-07-2016
Deadline
15-09-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
39800000 - Producten voor schoonmaken en poetsen
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Postadres
Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Boulangier Ann

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A