DE ARK
Aankondiging van een opdracht

Ravels - Pater VD Akkervekenstraat en Monseigneur Paapstraat, vervangen buitenschrijnwerk, keukens en platte daken (25 wlg) (nr. VMSW 1290/2008/0191/02)

Ravels - Pater VD Akkervekenstraat en Monseigneur Paapstraat, vervangen buitenschrijnwerk, keukens en platte daken (25 wlg) (nr. VMSW 1290/2008/0191/02)

Publicatiedatum
31-08-2015
Deadline
15-10-2015 om 09:00
Opdrachtcodes (CPV)
45422000 - Timmer- en schrijnwerk
39141000 - Keukenmeubilair en apparatuur
39141400 - Inbouwkeukens
44112400 - Dak
44220000 - Schrijnwerk voor de bouw
44221000 - Ramen, deuren en aanverwante artikelen
44221100 - Ramen
45261214 - Aanbrengen van bitumineuze dakbedekking
45261900 - Reparatie en onderhoud van daken
45261910 - Reparatie van daken
45420000 - Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk
45421100 - Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
45421130 - Plaatsen van deuren en ramen
45421132 - Plaatsen van ramen
45421151 - Plaatsen van inbouwkeukens
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
DE ARK
Postadres
Campus Blairon 599, 2300 Turnhout, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

attest van erkenning: D (Bouwwerken) , Klasse 4

Eventuele minimumeisen:

D (Bouwwerken) , Klasse 4

Vakbekwaamheid

attest van erkenning:D (Bouwwerken) , Klasse 4

Eventuele minimumeisen:

D (Bouwwerken) , Klasse 4
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken) , Klasse 4