Aankondiging van een gegunde opdracht

Rámcová dohoda na dodávky kancelářského nábytku 2018-2022

Leveringen
Publicatie datum
27-01-2023
Waarde
79.924,00 CZK
Aanbestedende overheid
Česká republika - Ministerstvo financí | 11810 Praha 1, CZ | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
39120000 - Tafels, kasten, schrijftafels en boekenkasten
39130000 - Kantoormeubilair
39140000 - Huishoudmeubilair
39141400 - Inbouwkeukens
39143210 - Eettafels
Korte inhoud
Dodávky nového kancelářského nábytku po dobu trvání rámcových dohod. Jednotlivé položky předmětu veřejné zakázky včetně jejich technických podmínek jsou podrobně specifikovány v přílohách uzavřených rámcových dohod. Jednotlivé položky předmětu veřejné zakázky budou množstevně určeny v konkrétních dílčích kupních smlouvách, které budou uzavírány na základě rámcových dohod bez obnovení soutěže.
Gunningen

Perceel 017: Rámcová dohoda na dodávky kancelářského nábytku 2018-2022

Aantal inschrijvingen
1
Waarde
79.924,00 CZK
Bedrijven
INTERIER TECH s.r.o. | 28201 Český Brod, CZ | http://www.interiertech.cz/
truck tower-crane sharing