Aankondiging van een opdracht

Invitation à remettre offre - Maison de la Culture d'ARLON - Remplacement de châssis - Procédure négociée directe avec publicité

Werken
Publicatie datum
02-02-2016
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Andere
Aanbestedende overheid
Province de Luxembourg | 6700 ARLON, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
34139000 - Chassis
Korte inhoud
Démontage et remplacement de châssis et de tablettes en amiante existants, remplacement de vitrages endommagés
Beschrijving
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
* Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation (cf. infra).
Minimum vereisten
Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 1

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
* Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation (cf. infra).
Minimum vereisten
Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 1
truck tower-crane sharing