Aankondiging van een gegunde opdracht

Dodávka kancelářského sedacího nábytku pro resort MF

Leveringen
Publicatie datum
27-01-2023
Waarde
460.258,96 CZK
Aanbestedende overheid
Česká republika - Ministerstvo financí | 11810 Praha 1, CZ | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
39000000 - Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten
39100000 - Meubilair
39110000 - Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen
39111000 - Zitmeubelen
39111100 - Draaistoelen
39112000 - Rechte stoelen
39112100 - Eetkamerstoelen
39113000 - Diverse zitmeubelen en stoelen
39113100 - Leunstoelen
39113700 - Voetenbankjes
Korte inhoud
Předmětem Veřejné zakázky jsou dodávky kancelářského sedacího nábytku pro resort MF (dále jen "jednotlivé
položky předmětu Veřejné zakázky") po dobu trvání rámcových dohod. Jednotlivé položky předmětu Veřejné
zakázky včetně jejich technických podmínek jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 3 Rámcové dohody.
Gunningen

Perceel 12: Dodávka kancelářského sedacího nábytku pro resort MF

Aantal inschrijvingen
1
Waarde
460.258,96 CZK
Bedrijven
ATEX spol. s r.o. | 50008 Nový Hradec Králové, CZ | https://www.atex.cz/
truck tower-crane sharing