Gemeente Sint-Gillis
Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Nieuwe school: Inrichting van klassen, renovatie sanitair, toename sanitair kleuters, zonnewering - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Nieuwe school: Inrichting van klassen, renovatie sanitair, toename sanitair kleuters, zonnewering

Publicatiedatum
09-10-2015
Deadline
03-11-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45453100 - Opknapwerkzaamheden
39515400 - Rolgordijnen
39515440 - Lamellengordijnen
45232410 - Waterzuiveringswerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Sint-Gillis
Postadres
Van Meenenplein, 39, 1060 Sint-Gillis, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Charlotte Van Bocxstaele

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. In overeenstemming met artikel 60 §1 zal de aanbestedende met elektronische middelen nat te gaan(telemarc) dat het kandidaat voldaan heeft aan de vereisten betreffende de betaling van zijn bijdragen voor de sociale zekerheid (RSZ attest, non faillissement, BTW), in overeenstemming met van artikel 62§1 van de B.D. van 15 juli 2011.

Economische en financiële draagkracht

Eventuele minimumeisen:

Overeenkomstig artikel 70 van de Koninklijk besluit van 15/07/2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, de vereiste erkenning wordt voldoende geacht om de selectie van de inschrijvers voor hun economische, financiële, alsook hun technische of beroepsbekwaamheid te bewerkstelligen.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Overeenkomstig artikel 70 van de Koninklijk besluit van 15/07/2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, de vereiste erkenning wordt voldoende geacht om de selectie van de inschrijvers voor hun economische, financiële, alsook hun technische of beroepsbekwaamheid te bewerkstelligen.
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), klasse 1 of 2 naargelang bedrag van de aanstelling