Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Huur feesttenten en zelfdragende structuren.

INFRABEL organiseert het hele jaar door heel wat evenementen. Om dit alles in goede banen te leiden wenst INFRABEL een beroep te doen op een verhuurbedrijf van feesttenten en zelfdragende structuren in alle vormen en maten. De meeste evenementen vinden plaats op locaties in de buurt van het spoordomein en beschikken niet altijd over de nodige voorziening.

Publicatiedatum
02-09-2013
Deadline
23-09-2013 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
79952000 - Diensten voor het organiseren van evenementen
39522530 - Tenten
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Diensten
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-P11
Postadres
Marcelbroodthaers 2, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Adelment Sylvie Pascale
Ter attentie van
I-P.117 S.40/1

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De kwalitatieve selectie van de kandidaten zal gebeuren op basis van hun economische, financiële en technische capaciteiten. Te dien einde moeten de kandidaten beantwoorden aan de volgende selectiecriteria:
- De kandidaat dient een recent attest te laten geworden, afgeleverd door het organisme van de sociale zekerheid waarbij hij aangesloten is en waaruit blijkt dat hij zijn verplichtingen nagekomen is m.b.t. de betaling der bijdragen van de sociale zekerheid, overeenskomstig de Belgische wetgeving of deze van het land waar hij gevestigd is.
- De kandidaat dient bij zijn aanvraag tot deelneming de nodige administratieve, juridische en organisatorische inlichtingen betreffende zijn onderneming te voegen.
- De kandidaat voegt een recent attest toe van de directe belastingen en van de BTW-administratie, waaruit blijkt dat hij zijn verplichtingen nagekomen is.
- De kandidaat voegt een recent attest toe van niet-faillissement afgeleverd door de Kamer van Koophandel.
DE KANDIDATUURSTELLING MOET IN 3-VOUD AANGELEVERD WORDEN:
- 2 OP PAPIER
- 1 IN ELEKTRONISCH FORMAAT (USB stick. CD-ROM).
HET BESTEK WORDT SLECHTS OPGESTUURD NA DE SELECTIE VAN KANDIDATUREN.

Economische en financiële draagkracht

De kandidaat dient ons te laten geworden :
- zijn zakencijfer van de laatste drie jaren met een minimum van 1 miljoen EURO per jaar (IN DE VORM VAN EEN TABEL);
- zijn winst- of verliescijfers van de laatste drie jaren (IN DE VORM VAN EEN TABEL).
GEEN JAARVERSLAGEN BIJVOEGEN!
- De deelnemende onderneming moet bewijzen dat ze beschikt over een verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen) die de beroepsrisico’s dekt en de voorwaarden van de verzekering vermelden.

Vakbekwaamheid

- De deelnemende onderneming moet haar specifieke ervaring aantonen via referenties van vergelijkbare projecten van de laatste 5 jaar (de toewijzende overheid behoudt zich het recht voor om de door de deelnemende onderneming bezorgde referenties op te vragen bij de opgegeven bedrijven). De deelnemende onderneming moet een boek bezorgen met foto’s, data, gegevens van de contactpersoon en technische beschrijving.
DE KANDIDAAT DIENT AAN TE TONEN DAT HIJ AAN ALLE BOVENSTAANDE EISEN VOLDOET.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1777 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!