Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Aankoop en levering van bestek en borden Fedasil Kapellen

Aankoop en levering van bestek en borden Fedasil Kapellen

Datum van verzending van deze aankondiging
21-05-2019
Publicatiedatum
21-05-2019
Deadline
11-06-2019
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
39240000 - Bestek

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
FEDASIL_KAPELLEN
Postadres
Kazerneweg 35
Plaats
Kapellen
Postcode
2950
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Peggy Moons
Telefoon
+32 36601921
Fax
-
E-mail
peggy.moons@fedasil.be
Hoofdadres
http://www.fedasil.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342365