Rectificatie

Deze opdracht betreft het leveren en plaatsen van een volledig gamma zitmeubilair.

Deze opdracht betreft het leveren en plaatsen van een volledig gamma zitmeubilair.

Datum van verzending van deze aankondiging
09-03-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
39130000 - Kantoormeubilair

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
FOD BOSA DG FAP
Postadres:
WTC III - Simon Bolivarlaan 30
Plaats:
Brussel
Postcode:
1000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
FOR
E-mail:
kristel.deridder@bosa.fgov.be

Overige nadere inlichtingen

een nieuwe versie van het bestek (zie punt 8.3.5) en nieuwe offerteformulieren + een Vragen / Antwoorden-document worden opgeladen op https://enot.publicprocurement.be.

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1268 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer