Európai Bizottság
Aankondiging van een opdracht

Polcrendszerek, rácsos válaszfalak beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Hivatalos név
Európai Bizottság
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
CSM 1 05/P001
Város
Bruxelles
Postai irányítószám
1049
NUTS-kód
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ország
BELGIQUE-BELGIË
Kapcsolattartó személy
OIB.02.002 Marchés publics
Telefon
+32 22986989
E-mail
[email protected]
Fax
+32 22960570

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe:   http://ec.europa.eu

A felhasználói oldal címe:   http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.:   igen

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében – az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:   -

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.:   nem

I.3) Kommunikáció

További információ a következő címen szerezhető be

a fent említett cím

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3906

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

a fent említett cím

elektronikusan:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3906

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: -

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

I.5) Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés

Polcrendszerek, rácsos válaszfalak beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások

Hivatkozási szám:   OIB.02/PO/2018/008/750

II.1.2) Fő CPV-kód

Fő CPV-kód:   39131000 - Irodai polcok

Kiegészítő CPV-kód:   -

II.1.3) A szerződés típusa

Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás

Polcrendszerek, rácsos válaszfalak beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

Érték áfa nélkül:   3.000.000,00

Pénznem:   EUR

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll:   nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés

-

Rész száma:   -

II.2.2) További CPV-kód(ok)

Fő CPV-kód:   39131100 - Irattároló polcok

Kiegészítő CPV-kód:   -

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód:   BE - BELGIQUE-BELGIË

A teljesítés fő helyszíne:   Brüsszel fővárosi régió és a környező területek (BE), Luxembourg (LU), Strasbourg (FR), Iráklio (EL), Ispra (IT), Sevilla (ES), Hága és Amszterdam (NL), Stockholm (SE)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése

Polcrendszerek, rácsos válaszfalak beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

Érték áfa nélkül:   3.000.000,00

Pénznem:   EUR

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Az időtartam hónapban:   48

A szerződés meghosszabbítható:   nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:   -

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:   -

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok:   nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:   nem

Opciók ismertetése:   -

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus fomájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk:   nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:   igen

II.2.14) További információk

-

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek pályázatához mellékelnie kell a jelen felhívás III.1. „Részvételi feltételek” pontjában előírt és a pályázati dokumentáció I. „A kitöltendő és benyújtandó dokumentumok ellenőrzőlistája” mellékletében felsorolt dokumentumokat és információkat.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok:   nem

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

— az éves, adózás előtti eredményt tartalmazó pénzügyi beszámolók (mérlegek és eredménykimutatások) másolata az elmúlt 3 pénzügyi évre vonatkozóan. Amennyiben az ajánlattevőnek igazolható ok miatt nem áll módjában a fentieket benyújtani, nyilatkozatot kell benyújtania az éves, adózás előtti eredményéről az utolsó 3 évre vonatkozóan. Amennyiben a pénzügyi beszámolók vagy a nyilatkozat az utolsó 3 év átlagában veszteséget mutatnak, akkor az ajánlattevőnek egyéb dokumentumokat kell benyújtania pénzügyi és gazdasági alkalmasságára vonatkozóan. Ilyenek lehetnek például a harmadik féltől (pl. az anyacégtől) kapott megfelelő garancia, könyvvizsgálói jelentések, hites könyvvizsgáló által készített jelentések vagy az ezekkel egyenértékű dokumentumok,
— kimutatás az elmúlt 3 pénzügyi év során a szóban forgó szerződés szerinti területen realizált specifikus éves forgalmáról.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

az ajánlattevőnek a kiválasztás érdekében 800 000 EUR összegű átlagos éves forgalmat kell igazolnia az utolsó 3 pénzügyi évre vonatkozóan.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok:   nem

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

— az ajánlattevőnek be kell nyújtania legalább 5 olyan, polcrendszerek leszállításának és felszerelésének teljesítésére vonatkozó igazolást, amelyek közül 1 példány rögzített irattároló polcrendszer leszállítására és felszerelésére, 1 példány rögzített könyvtári polcrendszerek leszállítására és felszerelésére, 2 példány mobil polcrendszerek leszállítására és felszerelésére, 1 példány pedig ipari polcrendszerek leszállítására és felszerelésére vonatkozik, és amelyek teljesítésére az elmúlt 3 év során került sor; a felszereléssel egybekötött leszállítások értékét, időtartamát, kezdő időpontját, valamint magán vagy állami megrendelőik teljes körű (kapcsolattartó neve, cím, telefonszám, e-mail-cím) elérhetőségét is fel kell tüntetni,
— az ajánlattevőnek igazolnia kell egy, a legalább az ISO 9001 szabvány követelményeinek megfelelő minőségbiztosítási rendszerre alapuló szervezet meglétét:
—— vagy az ISO 9001 tanúsítvány hitelesített másolatának benyújtásával, az annak hatálya alá tartozó terület és a tanúsítványt kiállító akkreditált szervezet megjelölésével,
—— vagy bármely egyéb egyenértékű referencia hiteles másolatának benyújtásával, amely harmadik fél által végzett ellenőrzést követően tanúsítványként, engedélyként vagy meghatalmazásként elismerhető,
—— a nyertes ajánlattevő által létrehozott minőségirányítási rendszer dokumentációjának benyújtásával, a vállalkozás nevében kötelezettségvállalásra felhatalmazott személy írásos és (az ajánlati felhívás közzététele előtt) aláírt kötelezettségvállalásával, mely dokumentumnak legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:
—— minőségpolitika és minőségügyi célkitűzések,
—— dokumentációs rendszer (a külső és belső dokumentumok kezelése, a nyilvántartások kezelése, a nem-megfelelőség, a megelőző intézkedések, a korrekciós intézkedések és a belső ellenőrzések kezelése),
—— az alkalmazandó eljárások definíciója és feltérképezése,
—— ellenőrzési rendszer (belső ellenőrzés stb.),
—— eredményelemző rendszer (vezetőségi felülvizsgálat, panaszok, vizsgálatok, elégedettség, mutatók stb.),
—— kiigazítási és fejlesztési terv (vállalati terv, az igazgatóság és a szolgáltok cselekvési tervei stb.).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A kiválasztás érdekében az ajánlattevőnek igazolnia kell az alábbiakat:
(1) rögzített irattároló polcrendszerek felszereléssel egybekötött leszállítása legalább 25 000 EUR értékben;
(2) rögzített könyvtári polcrendszerek felszereléssel egybekötött leszállítása legalább 20 000 EUR értékben;
(3) mobil polcrendszerek felszereléssel egybekötött leszállítása legalább 40 000 EUR értékben, mindkét referenciára vonatkozóan;
(4) ipari polcrendszerek felszereléssel egybekötött leszállítása legalább 200 000 EUR értékben.

III.1.5 Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja:   nem

A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik:   nem

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve:   -

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:   -

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek

-

III.2.2) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét:   nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul:   igen

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel:   igen

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:   -

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul:   nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják:   nem

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:   nem

IV.1.5) Információ a tárgyalásról

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.:   nem

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni:   nem

További információk az elektronikus árlejtésről:   -

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik:   igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:   -

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Dátum:   01-10-2018

Helyi idő:   15:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma

-

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az időtartam hónapban:   6

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum:   02-10-2018

Helyi idő:   10:00

Hely:   Office pour les Infrastructures et la Logistique, Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint–Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, Belgium.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:   Ajánlattevőnként egy, megfelelő módon meghatalmazott képviselő vehet részt a tenderbontáson (a személyazonosságot útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal kell igazolni). Azoknak az ajánlattevőknek, akik jelen kívánnak lenni, a pályázatbontás dátuma előtt legkésőbb 2 munkanappal írásban értesíteniük kell az OIB.02.002 Public Procurement egységet (az elérhetőségeket lásd az I.1. pontban).

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:   igen

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:   Az elbírálást követő 36 hónap

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A megrendelés elektronikus úton történik:   igen

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:   nem

A fizetés elektronikus úton történik:   nem

VI.3) További információk

1) a dokumentáció és a kiegészítő dokumentumok (beleértve a kérdéseket és válaszokat is) a következő weboldalról tölthetőek le: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3906
Kérjük az érdekelt feleket, hogy regisztráljanak a honlapon. Ez esetben az online közbeszerzési rendszeren keresztül értesítést kapnak a jelen ajánlati felhívással kapcsolatos esetleges változásokról. Az oldalon nem regisztrált felek rendszeresen keressék fel a weboldalt. A Bizottság nem felelős azért, ha a pályázók nem értesülnek az e pályázati felhívásra vonatkozóan a weboldalon közzétett további információkról. A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék;
2) minták benyújtása: a nyertes ajánlattevőnek rendelkezésre kell bocsátania 2, az adminisztratív záradékok 3.3.1. pontjában (II. melléklet) megadottak szerinti polcmintát, az ajánlat végső benyújtási határidejét követő legfeljebb 15 munkanapon belül;
3) opcionális helyszíni szemlét terveznek (lásd az „Adminisztratív záradékok” II. melléklete 3.3.1. pontját);
4) a szerződéses feltételekkel, a szerződés megújításával, a részvételi feltételekkel, az előírt minimális felkészültségi szinttel, a becsült szerződéses összértékkel stb. kapcsolatos további információ a fent említett weboldalon rendelkezésre álló pályázati dokumentációban található. Nyomtatott példány kibocsátására nem kerül sor. A Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIB) 2005-ben EMAS-minősítést szerzett, és ennek megfelelően környezetbarát módon működik. Az EMAS az EU környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszere, melyet a különböző szervezetek önkéntesen alkalmaznak környezetvédelmi teljesítményük javítása céljából;
5) előfordulhat, hogy a szerződésbe végrehajtó ügynökségeket vonnak be ajánlatkérőként (valamennyi végrehajtó ügynökséget együttvéve legfeljebb a teljes szerződéses érték 10 %-áig), amennyiben ezen ajánlati felhívás közzétételekor az említett ügynökségek hivatalosan nem léteztek, nem álltak alapítás alatt, és ebből következően hivatalos megnevezésük nem szerepelhetett a pályázati dokumentumokban;
6) a pályázati felhívásokban történő részvételről és a Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIB) közbeszerzési eljárásainak menetéről további információ a „Guide des soumissionnaires” (Iránymutatás az ajánlattevőknek) és az „Avoir la Commission européenne comme client” (Üzleti együttműködés az Európai Bizottsággal) című tájékoztatókban található az alábbi internetcímen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm;
7) a pályázat közös közbeszerzés tárgyát képezi, melyben további 18 intézmény és ügynökség vesz részt ajánlatkérőként (lásd a pályázati felhívást).

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név
Törvényszék
Postai cím
Rue du Fort Niedergrünewald
Város
Luxembourg
Postai irányítószám
L-2925
Ország
LUXEMBOURG
Telefon
+352 43031
E-mail
[email protected]
Fax
+352 43032100
Internetcím
http://curia.europa.eu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név
-
Postai cím
-
Város
-
Postai irányítószám
-
Ország
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:   A vesztes félnek küldött értesítést követő 2 hónapon belül, vagy ennek hiányában attól a naptól számított 2 hónapon belül, amikor arról tudomást szereztek. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név
-
Postai cím
-
Város
-
Postai irányítószám
-
Ország
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-

VI.4.5) E hirdetmény feladásának dátuma

18-07-2018