Euroopan komissio
Aankondiging van een opdracht

Hyllyjärjestelmien, ritiläseinien ja näihin liittyvien palveluiden toimittaminen

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi
Euroopan komissio
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
CSM 1 05/P001
Postitoimipaikka
Bruxelles
Postinumero
1049
NUTS-koodi
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Maa
BELGIQUE-BELGIË
Yhteyshenkilö
OIB.02.002 Marchés publics
Puhelin
+32 22986989
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
+32 22960570

Internetosoite (-osoitteet)

Pääasiallinen osoite:   http://ec.europa.eu

Hankkijaprofiilin osoite:   http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

I.2) Yhteishankinta

Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa:   kyllä

Mikäli kyseessä on yhteishankinta, johon osallistuu eri maita – sovellettava kansallinen hankintalaki:   -

Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö:   ei

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3906

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittu osoite

sähköisesti osoitteessa:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3906

Sähköinen viestintä edellyttää sellaisten työkalujen ja välineiden käyttämistä, jotka eivät ole yleisesti saatavilla. Nämä työkalut ja välineet ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: -

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö

I.5) Pääasiallinen toimiala

Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi

Hyllyjärjestelmien, ritiläseinien ja näihin liittyvien palveluiden toimittaminen

Viitenumero:   OIB.02/PO/2018/008/750

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

Pääasiallinen CPV-koodi:   39131000 - Toimistohyllyköt

Täydentävä CPV-koodi:   -

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Tavarahankinnat

II.1.4) Lyhyt kuvaus

Hyllyjärjestelmien, ritiläseinien ja näihin liittyvien palveluiden toimittaminen

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo

Arvo ilman alv:tä:   3.000.000,00

Valuutta:   EUR

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin:   ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi

-

Osa nro:   -

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

Pääasiallinen CPV-koodi:   39131100 - Arkistohyllyköt

Täydentävä CPV-koodi:   -

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Pääasiallinen suorituspaikka:   Brysselin pääkaupunkialue ja lähiympäristö (BE), Luxemburg (LU), Strasbourg (FR), Iraklion (EL), Ispra (IT), Sevilla (ES), Haag ja Amsterdam (NL), Tukholma (SE)

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Hyllyjärjestelmien, ritiläseinien ja näihin liittyvien palveluiden toimittaminen

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

II.2.6) Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä:   3.000.000,00

Valuutta:   EUR

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

Kesto (kuukausina):   48

Tätä sopimusta voidaan jatkaa:   ei

Sopimusten jatkamisen kuvaus:   -

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista

Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:   -

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään:   ei

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet:   ei

Kuvaus mahdollisuuksista:   -

II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista

Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo:   ei

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan:   kyllä

II.2.14) Lisätiedot

-

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa kaikki asiakirjat ja tiedot, joita vaaditaan tämän ilmoituksen kohdassa III.1 (osallistumisvaatimukset) ja jotka on lueteltu tarjouseritelmien liitteessä I (tarkistusluettelo asiakirjoista, jotka on täytettävä ja toimitettava).

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti:   ei

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

— jäljennös 3:n viime tilikauden tilinpäätösasiakirjoista (taseet ja tuloslaskelmat), joista käy ilmi vuotuinen tulos ennen veroja. Jos tarjoaja ei voi perustellusta syystä toimittaa kyseisiä asiakirjoja, tarjoajan on liitettävä mukaan ilmoitus 3:n viime vuoden vuotuisesta tuloksesta ennen veroja. Jos tilinpäätöslaskelmista tai ilmoituksesta käy ilmi, että tarjoajalla on 3:lta viime vuodelta keskimäärin tappiota, tarjoajan on toimitettava taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteensa todistamiseksi jokin muu asiakirja, kuten kolmannen osapuolen (esimerkiksi emoyhtiön) antama asianmukainen takuu, tilintarkastajien tai auktorisoitujen tilintarkastajien lausunnot tai muun vastaavan asiantuntijan lausunto,
— ilmoitus tähän sopimukseen liittyvästä vuotuisesta erityisliikevaihdosta 3:n viime tilikauden ajalta.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Voidakseen tulla valituksi tarjoajan on toimitettava 3:n viime tilikauden osalta todisteet keskimääräisestä vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta, jonka suuruus on 800 000 EUR,

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti:   ei

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

— tarjoajan tulee toimittaa todisteet siitä, että se on suorittanut 5 hyllyjärjestelmien toimitusta asennuksineen, joista yhteen kuului kiinteiden arkistohyllyjen toimitus asennuksineen, yhteen kuului kiinteiden kirjastohyllyjen toimitus asennuksineen, kahteen (2) liikuteltavien hyllystöjen toimitus asennuksineen ja yhteen teollisuushyllystöjen toimitus asennuksineen. Näiden toimitusten suorituksen tulee olla tapahtunut 3:na viime vuotena, ja tarjoajan tulee ilmoittaa toimitusten summat, kestoajat, aloitusaika ja toimitusten julkisten tai yksityisten vastaanottajien täydelliset yhteystiedot (yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite),
— tarjoajan täytyy näyttää, että sillä on laatujärjestelmä, joka vastaa vähintään ISO 9001 -standardin vaatimuksia:
—— joko esittämällä kopio ISO 9001 -sertifikaatista, josta käy ilmi mitä alaa se koskee ja sertifikaatin myöntänyt taho,
—— tai esittämällä minkä tahansa sellaisen vastaavan auktorisoidun asiakirjan kopio, jonka väitteet voidaan tarkastaa kolmannen osapuolen toimesta tai jolla on sertifikaatin, myönnetyn erityisluvan tai hyväksynnän luonne,
—— tai esittämällä sellaisen laatujärjestelmän dokumentaatio, jonka tarjoaja on toteuttanut, yrityksen nimenkirjoitusoikeuden haltijan (ennen hankintailmoituksen julkaisemista) antamalla kirjallisella sitoumuksella ja allekirjoituksella varustettuna. Kyseisen dokumentaation tulee sisältää vähintään seuraavat:
—— noudatettu laatupolitiikka ja laatutavoitteet,
—— dokumentaatiojärjestelmä (sisäisten ja ulkoisten asiakirjojen hallinta, kirjausten hallinta, poikkeamien hallinta, laatuongelmien ennaltaehkäisy-, korjaus- ja sisäisen tarkastuksen toimet),
—— sovellettavien prosessien kartoitus ja määrittely,
—— tarkastusjärjestelmä (sisäinen tarkastus jne.),
—— tulosten analysointijärjestelmä (johdon katselmus, valitukset, selvitykset, tyytyväisyys, indikaattorit jne.),
—— korjaus- ja parannussuunnitelma (yrityssuunnitelma, johdon ja eri osastojen toimintasuunnitelma tms.).

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Tullakseen valituiksi tarjoajien on toimitettava todisteet seuraavista:
1) kiinteiden arkistohyllyjen toimituksen asennuksineen tulee olla arvoltaan vähintään 25 000 EUR,
2) kiinteiden kirjastohyllyjen toimituksen asennuksineen tulee olla arvoltaan vähintään 20 000 EUR,
3) liikuteltavien hyllyjen toimituksen asennuksineen tulee olla arvoltaan vähintään 40 000 EUR kunkin kahden referenssin osalta,
4) teollisuushyllyjärjestelmätoimituksen asennuksineen tulee olla arvoltaan vähintään 200 000 EUR.

III.1.5 Tietoa varatuista hankintasopimuksista

Sopimus on rajattu suojatyökeskuksiin ja taloudellisiin toimijoihin, jotka pyrkivät integroimaan vammaisia tai muita heikommassa asemassa olevia henkilöitä yhteiskuntaan ja työelämään:   ei

Sopimuksen toteuttaminen on rajattu suojatyöohjelmiin:   ei

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.1) Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta

Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle:   -

Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot:   -

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot

-

III.2.2) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus:   ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen :   kyllä

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa:   kyllä

Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta:   -

Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen:   ei

Lisähankkijat voivat käyttää dynaamista hankintajärjestelmää:   ei

IV.1.4) Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana

Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain:   ei

IV.1.5) Tietoa neuvotteluista

Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimus alkuperäisten tarjousten perusteella ilman neuvottelujen toteuttamista:   ei

IV.1.6) Tietoa sähköisestä huutokaupasta

Sähköistä huutokauppaa käytetään:   ei

Lisätietoa sähköisestä huutokaupasta:   -

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta:   kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

Ilmoituksen numero EUVL:ssä:   -

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

Päivämäärä:   01-10-2018

Paikallinen aika:   15:00

IV.2.3) Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille

-

IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

Kesto (kuukausina):   6

IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Päivämäärä:   02-10-2018

Paikallinen aika:   10:00

Paikka:   Office pour les infrastructures et la logistique, Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, Belgia.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:   Tarjousten avaustilaisuuteen voi osallistua 1 asianmukaisesti valtuutettu edustaja jokaiselta tarjoajalta (henkilöllisyys täytyy todistaa esittämällä passi tai henkilötodistus). Tarjoajien, jotka haluavat osallistua tarjousten avaustilaisuuteen, on ilmoitettava asiasta julkisista hankinnoista vastaavalle yksikölle OIB.02.002 kirjallisesti (osoitetiedot on ilmoitettu kohdassa I.1) viimeistään 2 työpäivää ennen tarjousten avaustilaisuutta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot

Kyse on toistuvasta hankinnasta:   kyllä

Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:   36 kuukautta sopimuksenteon jälkeen.

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta:   kyllä

Sähköinen laskutus hyväksytään:   ei

Käytetään sähköistä maksua:   ei

VI.3) Lisätiedot

1) Eritelmät ja täydentävät asiakirjat (mukaan luettuina kysymykset ja vastaukset) ovat saatavilla seuraavasta internetosoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3906.
Kiinnostuneita tahoja pyydetään rekisteröitymään kyseisen verkkosivuston kautta. Tahoille ilmoitetaan tällöin verkossa olevan julkisia hankintoja koskevan järjestelmän avulla kaikista tätä tarjouspyyntöä koskevista saatavilla olevista päivityksistä. Niitä tahoja, jotka eivät rekisteröidy verkkosivustolle, kehotetaan seuraamaan sitä säännöllisesti. Komissio ei ole vastuussa, jos tarjoajat eivät ota huomioon tarjouspyyntöön liittyviä lisätietoja, jotka julkaistaan kyseisellä verkkosivustolla. Kyseistä sivustoa päivitetään säännöllisesti, ja tarjoajien on itse huolehdittava päivitysten ja muutosten seuraamisesta tarjousmenettelyn aikana.
2) Näytekappaleiden luovutus: tarjoajan on tarjottava hankintaviranomaisen käyttöön 2 esimerkkihyllystöä sen mukaisesti kuin on kuvattu hallinnollisten ehtojen (liite II) kohdassa 3.3.1 tarjouksen jättämisen määräaikaa seuraavien 15 työpäivän kuluessa,
3) Vapaaehtoinen tutustumiskäynti on suunnitteilla (katso liitteen II ”hallinnolliset ehdot” kohtaa 3.3.1),
4) Edellä mainitulla verkkosivustolla saatavilla olevista eritelmistä saa lisätietoa sopimuksen ehdoista, sopimuksen uusimisesta, osallistumisehdoista, vaadituista valmiuksien vähimmäistasoista, sopimuksen arvioidusta kokonaislaajuudesta jne. Painettua versiota ei toimiteta. Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto Brysselissä (OIB) on sertifioitu EMAS-järjestelmän mukaisesti vuodesta 2005 lähtien, ja se noudattaa ympäristöystävällisiä toimintatapoja. EMAS on ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä, EU:n vapaaehtoinen väline, jota organisaatiot käyttävät ympäristönsuojelullisen tehokkuutensa parantamiseksi.
5) Sopimukseen saatetaan sisällyttää hankintaviranomaisiksi toimeenpanovirastoja, jotka eivät ole vielä virallisesti olemassa tämän tarjouspyynnön julkaisuhetkellä tai joita ei oltu perustamassa ja näin ollen niitä ei voitu nimetä virallisesti tarjouspyyntöasiakirjoissa. Kyseisten toimeenpanovirastojen osuus sopimuksen kokonaisarvosta ei voi yhteensä niiden kaikkien osalta ylittää 10 prosenttia.
6) Lisätietoja tarjouspyyntömenettelyihin osallistumisesta ja julkisia hankintoja koskevien menettelyjen kulusta infrastruktuuri- ja logistiikkatoimistossa Brysselissä saa tarjoajien oppaasta (”Guide des soumissionnaires”) ja Liiketoiminta Euroopan komission kanssa -esitteestä (”Avoir la Commission européenne comme client”), jotka ovat saatavissa seuraavasta internetosoitteesta: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
7) Tämä sopimus kuuluu yhteiseen menettelyyn, johon osallistuu hankintaviranomaisina 18 muuta toimielintä ja virastoa (katso tarjouspyyntöön liittyvä tarjouskutsu).

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi
Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite
Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka
Luxembourg
Postinumero
L-2925
Maa
LUXEMBOURG
Puhelin
+352 43031
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
+352 43032100
Internetosoite
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Sovittelusta vastaava elin

Virallinen nimi
-
Postiosoite
-
Postitoimipaikka
-
Postinumero
-
Maa
-
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
-
Faksi
-
Internetosoite
-

VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:   Muutosta on haettava 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitus puuttuu, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei vaikuta määräaikaan, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä

Virallinen nimi
-
Postiosoite
-
Postitoimipaikka
-
Postinumero
-
Maa
-
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
-
Faksi
-
Internetosoite
-

VI.4.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä

18-07-2018