OCMW Schaarbeek
Aankondiging van een gegunde opdracht

Aankoop van meubilair voor het OCMW van Schaarbeek

Aankoop van meubilair voor het OCMW van Schaarbeek.
In het kader van de verhuizing van zijn diensten naar een enkele vestiging, het Silver Buildingcomplex, reorganiseert het OCMW het werk. Daarvoor blijkt nieuw meubilair noodzakelijk bovenop de verhuizing van bepaalde bestaande meubels. In dit opzicht vinden de inschrijvers in de bijgevoegde inventaris de vermoedelijke noodzakelijke hoeveelheden voor een honderdtal werknemers die binnenkort in het Silver Buildingcomplex zullen moeten werken. Geconfronteerd met deze grote uitdaging zullen er verschillende percelen gegund worden, in het bijzonder rekening houdend met twee criteria, de prijs en de leveringstermijn. De leveringstermijn is van cruciaal belang voor het slagen van de installatie van het OCMW in zijn nieuwe gebouw en met zijn nieuwe meubels.
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1 “Standaardmeubilair”
en Perceel 2 “Meubilair voor informele ruimtes”
en Perceel 3 “Onthaalbalie”
en Perceel 4 “Specifiek meubilair”:
Leveringsplaats: Silver Building, Reyerslaan 70 te 1030 Schaarbeek.

Publicatiedatum
06-07-2016
Opdrachtcodes (CPV)
39100000 - Meubilair
39000000 - Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Schaarbeek
Postadres
Boulevard Auguste Reyerslaan 70, 1030 Schaerbeek, BE
Contactpunt(en)
De heer Ismail Kasbi

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
NIET GEGUND
Postadres
-
Titel
Standaardmeubilair
Waarde
200000.00 EUR
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
NIET GEGUND
Postadres
-
Titel
Meubilair voor informele ruimtes”
Waarde
85000.00 EUR
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
NIET GEGUND
Postadres
-
Titel
Onthaalbalie”
Waarde
55000.00 EUR
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
NIET GEGUND
Postadres
-
Titel
Specifiek meubilair
Waarde
12000.00 EUR