Euroopa Komisjon
Aankondiging van een opdracht

Riiulite ja võreseinte tarnimine ja seotud teenused

I osa: Hankija

I.1) Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus
Euroopa Komisjon
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
CSM 1 05/P001
Linn
Bruxelles
Sihtnumber
1049
NUTS kood
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Riik
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktisik
OIB.02.002 Marchés publics
Telefon
+32 22986989
E-post
[email protected]
Faks
+32 22960570

Internetiaadress(id)

Üldaadress:   http://ec.europa.eu

Hankijaprofiili aadress:   http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

I.2) Ühishange

Leping hõlmab ühishanget:   jah

Eri riikide ühishanke korral hangete suhtes kohaldatavad siseriiklikud õigusaktid:   -

Lepingu sõlmib keskne hankija:   ei

I.3) Teabevahetus

Lisateavet saab

eespool nimetatud aadressil

Juurdepääs hankedokumentidele on piiratud. Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3906

Pakkumused või osalemistaotlused saata

eespool nimetatud aadressil

elektrooniliselt aadressil:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3906

Elektrooniliseks teabevahetuseks on vajalikud vahendid, seadmed või failivormingud, mis ei ole üldkättesaadavad. Informatsioon nende kohta on saadaval (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: -

I.4) Hankija liik

Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon

I.5) Põhitegevus

Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1) Hanke kogus või ulatus

II.1.1) Nimetus

Riiulite ja võreseinte tarnimine ja seotud teenused

Viitenumber:   OIB.02/PO/2018/008/750

II.1.2) CPV põhikood

CPV põhikood:   39131000 - Kontoririiulid

CPV täiendkood:   -

II.1.3) Lepingu liik

Asjad

II.1.4) Lühikirjeldus

Riiulite ja võreseinte tarnimine ja seotud teenused

II.1.5) Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta:   3.000.000,00

Vääring:   EUR

II.1.6) Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks:   ei

II.2) Kirjeldus

II.2.1) Nimetus

-

Osa nr:   -

II.2.2) CPV lisakood(id)

CPV põhikood:   39131100 - Arhiiviriiulid

CPV täiendkood:   -

II.2.3) Täitmise koht

NUTS kood:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Põhiline teostamise koht:   Pealinna Brüsseli ja selle ümbruse piirkond (BE), Luxembourg (LU), Strasbourg (FR), Irákleio (EL), Ispra (IT), Sevilla (ES), Haag ja Amsterdam (NL), Stockholm (SE)

II.2.4) Hanke kirjeldus

Riiulite ja võreseinte tarnimine ja seotud teenused

II.2.5) Hindamiskriteeriumid

Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid

II.2.6) Eeldatav maksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta:   3.000.000,00

Vääring:   EUR

II.2.7) Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes:   48

Seda lepingut võidakse uuendada:   ei

Uuenduste kirjeldus:   -

II.2.9) Teave osalema kutsutavate kandidaatide piirarvu kohta

Taotlejate arvule piirangu kehtestamise objektiivsed kriteeriumid:   -

II.2.10) Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus:   ei

II.2.11) Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused:   ei

Variantide kirjeldus:   -

II.2.12) Teave elektrooniliste kataloogide kohta

Pakkumused tuleb esitada elektrooniliste kataloogide kujul või pakkumused peavad sisaldama elektroonilist kataloogi:   ei

II.2.13) Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga:   jah

II.2.14) Lisateave

-

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1) Osalemistingimused

III.1.1) Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Pakkuja peab koos pakkumisega esitama kõik selle teate punktis III.1 (osalemistingimused) nõutud ning pakkumise iseloomustuse I lisas (esitatavate dokumentide kontrollnimekiri) loetletud dokumendid ja teabe.

III.1.2) Majanduslik ja finantsseisund

Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused:   ei

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

— Koopiad viimase 3 majandusaasta raamatupidamisaruannetest (bilansist ja kasumiaruannetest), millest ilmneb maksustamiseelne aastakasum. Kui pakkuja ei saa mõjuval põhjusel nimetatud dokumente esitada, peab ta esitama kinnituse maksustamiseelse aastakasumi kohta viimase 3 aasta lõikes. Kui raamatupidamisaruanded või kinnitus näitavad viimase 3 aasta kohta keskmiselt kahjumit, peab pakkuja esitama mõne muu dokumendi, mis tõendab tema finants- ja majandussuutlikkust, näiteks asjakohase tagatise kolmandalt poolelt (nt emaettevõttelt), kinnitused audiitoritelt, vannutatud raamatupidajatelt või samaväärsed dokumendid;
— kinnitus kõnealuse lepinguga hõlmatud valdkonna viimase 3 majandusaasta erikäibe kohta.

Võimalikud miinimumnõuded:

Pakkuja peab valituks osutumiseks tõendama, et tema viimase 3 majandusaasta keskmine kogukäive on 800 000 EUR.

III.1.3) Tehniline ja kutsealane suutlikkus

Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused:   ei

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

— pakkuja esitab tõenduse, et on viimase 3 aasta jooksul tarninud riiuleid koos paigaldamisega 5 korda, millest lisab ühe näite tarnitud püsiva arhiveerimisriiuli kohta, ühe näite tarnitud püsivatest riiulitest raamatukogule, kaks näidet tarnitud ja paigaldatud liigutatavate riiulite kohta ja ühe näite koos paigaldamisega tarnitud riiulitest tööstusele ja lisab tarnete maksumuse, kestuse, alguse kuupäeva ja saajateks olevate riigiasutuste või eraettevõtete kõik vajalikud kontaktandmed (kontaktisiku nime, kontaktaadressi, telefoninumbri, e-posti aadressi);
— pakkuja peab esitama tõendid kvaliteedisüsteemil põhineva korralduse kohta, mis vastab vähemalt ISO 9001 standardi nõuetele:
—— kas esitades ISO 9001 sertifikaadi koopia, milles täpsustatakse hõlmatud valdkond ja sertifikaadi väljastanud akrediteeritud asutus, või
—— esitades koopia kõigist asjakohastest samaväärsetest viitavatest dokumentidest, nagu pärast kolmanda osapoole tehtud auditit väljastatud sertifikaat, tunnistus või luba, või
—— esitades dokumendid pakkuja rakendatud kvaliteedijuhtimise süsteemi kohta koos ettevõtja kohustust võtma volitatud isiku kirjaliku ja (enne hanketeate avaldamist) allkirjastatud kohustusega; kõnealused dokumendid peavad sisaldama vähemalt järgmist:
—— kvaliteedipoliitika ja kvaliteedi eesmärgid;
—— dokumendisüsteem (sise- ja välisdokumentide kontroll, salvestiste kontroll, mittevastavuste kontroll, ennetusmeetmed, parandusmeetmed ja siseauditid);
—— rakendatavate protsesside ülevaade ja määratlus;
—— kontrollisüsteem (siseaudit jne);
—— tulemuste analüüsi süsteem (juhtkonna ülevaade, kaebused, uuringud, rahulolu, näitajad jne);
—— kohandamise ja parandamise plaan (äriplaan, tegevuse, juhtimise, teenuste jne plaan).

Võimalikud miinimumnõuded:

Pakkuja peab valituks osutumiseks tõendama:
(1) püsivate arhiveerimisriiulite koos paigaldamisega tarne minimaalse väärtuse 25 000 EUR;
(2) püsivate raamatukogu riiulite koos paigaldamisega tarne minimaalse väärtuse 20 000 EUR;
(3) liigutatavate riiulite koos paigaldamisega tarne minimaalse väärtuse 40 000 EUR mõlemal kahel viitel;
(4) tööstusele mõeldud riiulite koos paigaldamisega tarne minimaalse väärtuse 200 000 EUR.

III.1.5 Teave reserveeritud hankelepingute kohta

Leping on reserveeritud kaitstud töö keskustele ja ettevõtjatele, kelle eesmärk on puudega või ebasoodsas olukorras olevate isikute sotsiaalne ja kutsealane integreerimine:   ei

Hankelepingut täidetakse ainult kaitstud tööhõive programmide raames:   ei

III.2) Lepingu tingimused

III.2.1) Teave teatava kutseala kohta

Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad:   -

Viidata asjakohasele õigus- või haldusnormile:   -

III.2.2) Lepingu täitmise tingimused

-

III.2.2) Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta

Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid:   ei

IV osa: Hankemenetlus

IV.1) Kirjeldus

IV.1.1) Hankemenetluse liik

Avatud menetlus

IV.1.3) Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine:   jah

Raamleping ühe pakkujaga:   jah

Raamlepingute korral – põhjendus, kui nende kestus on rohkem kui neli aastat:   -

Hange hõlmab dünaamilise hankesüsteemi loomist:   ei

Dünaamilist hankesüsteemi võivad kasutada teised hankijad:   ei

IV.1.4) Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta

Kasutatakse mitmeetapilist hankemenetlust, et järk-järgult vähendada konkureerivate lahenduste või läbirääkimistel käsitletavate pakkumuste arvu:   ei

IV.1.5) Teave läbirääkimiste kohta

Hankija jätab endale õiguse sõlmida leping läbirääkimisteta esialgsete pakkumuste alusel:   ei

IV.1.6) Teave elektroonilise oksjoni kohta

Kasutatakse elektroonilist oksjonit:   ei

Lisateave elektroonilise oksjoni kohta:   -

IV.1.8) Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga:   jah

IV.2) Haldusalane teave

IV.2.1) Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs:   -

IV.2.2) Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg

Kuupäev:   01-10-2018

Kohalik aeg:   15:00

IV.2.3) Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud

-

IV.2.4) Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma

Kestus kuudes:   6

IV.2.7) Pakkumuste avamise tingimused

Kuupäev:   02-10-2018

Kohalik aeg:   10:00

Pakkumuste avamise koht:   Office pour les Infrastructures et la Logistique, Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint–Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, Belgia.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:   Pakkumiste avamisest võib osa võtta üks korrakohaselt volitatud esindaja pakkuja kohta (isiku tõendamiseks tuleb esitada pass või isikutunnistus). Osaleda soovivad pakkujad peavad teavitama hiljemalt kaks tööpäeva enne pakkumiste avamist kirja teel (vt punktis I.1 esitatud aadressi) riigihangete üksust (OIB.02.002).

VI osa: Lisateave

VI.1) Teave hanke kordumise kohta

See on korduv hange:   jah

Järgmiste hanketeadete avaldamise eeldatav aeg:   36 kuud pärast lepingu sõlmimist

VI.2) Teave elektrooniliste töövoogude kohta

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi:   jah

Lubatakse elektrooniliste arvete esitamist:   ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid:   ei

VI.3) Lisateave

1) Iseloomustus ja lisadokumendid (sh küsimused ja vastused) avaldatakse veebiaadressil https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3906
Huvitatud osalistel palutakse registreeruda veebisaidi kaudu. Sel juhul teavitab veebipõhine riigihangete süsteem neid igast võimalikust käesoleva pakkumiskutse kohta avaldatavast uuendusest. Veebis registreerumata pooltel palutakse seda korrapäraselt kontrollida. Komisjon ei vastuta selle eest, kui pakkujad ei märka nimetatud veebisaidil käesoleva pakkumiskutse kohta avaldatud lisateavet. Veebisaiti uuendatakse regulaarselt ning pakkujate kohus on pakkumisperioodi vältel täiendusi ja muudatusi kontrollida.
2) Näidiste esitamine: pakkuja peab tagama kaks näidist riiulitest, mida on kirjeldatud Haldustingimuste (lisa II) punktis 3.3.1 hiljemalt 15 tööpäeva pärast pakkumiste esitamise tähtaega.
3) Plaanis on korraldada vabatahtlik külastus (vt lisa II „Haldustingimused“ punkti 3.3.1).
4) Lisateavet lepingutingimuste, lepingu uuendamiste, osalemistingimuste, nõutava suutlikkuse miinimumtasemete, lepingu eeldatava kogumaksumuse jne kohta sisaldab eespool nimetatud veebisaidil avaldatud hanke iseloomustus. Pabereksemplare ei väljastata. Brüsseli infrastruktuuri- ja logistikaamet (OIB) sai 2005. aastal EMASi sertifikaadi ja käitub keskkonnahoidlikult. EMAS on keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteem, ELi vabatahtlik vahend, mida organisatsioonid kasutavad oma tegevuse muutmisel keskkonnahoidlikumaks.
5) Lepingusse võidakse hankijatena kaasata rakendusameteid (kõigi rakendusametite jaoks kokku mitte üle 10% lepingu kogumaksumusest), juhul kui käesoleva pakkumiskutse avaldamise ajal ei olnud neid ameteid loodud või ametlikult loodud ja järelikult ei saanud ametlikku nimetust pakkumiskutse dokumentides sätestada.
6) Brüsseli infrastruktuuri- ja logistikaameti korraldatud riigihankemenetluste järjekorra ja pakkumiskutsetes osalemise kohta täpsema teabe saamiseks palume vaadata dokumenti „Guide des soumissionnaires“ (juhised pakkujatele) ja brošüüri „Avoir la Commission européenne comme client“ (Koostöö Euroopa Komisjoniga), mis on saadaval järgmise lingi kaudu: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
7) See hange tuleneb ühisest menetlusest, milles osaleb hankijatena 18 muud institutsiooni ja ametit (vt pakkumiskutset).

VI.4) Läbivaatamise kord

VI.4.1) Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus
Üldkohus
Postiaadress
Rue du Fort Niedergrünewald
Linn
Luxembourg
Sihtnumber
L-2925
Riik
LUXEMBOURG
Telefon
+352 43031
E-post
[email protected]
Faks
+352 43032100
Internetiaadress
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Vahendusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus
-
Postiaadress
-
Linn
-
Sihtnumber
-
Riik
-
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-

VI.4.3) Läbivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:   Kahe kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, kahe kuu jooksul päevast, mil ta asjast teada sai. Euroopa Ombudsmanile kaebuse esitamine ei too kaasa nimetatud tähtaja peatamist ega uue apellatsioonide esitamise tähtaja määramist.

VI.4.4) Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus
-
Postiaadress
-
Linn
-
Sihtnumber
-
Riik
-
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-

VI.4.5) Käesoleva teate lähetamise kuupäev

18-07-2018