DE ARK
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Ravels - Pater VD Akkervekenstraat en Monseigneur Paapstraat, vervangen buitenschrijnwerk, keukens en platte daken (25 wlg) (nr. VMSW 1290/2008/0191/02)

Ravels - Pater VD Akkervekenstraat en Monseigneur Paapstraat, vervangen buitenschrijnwerk, keukens en platte daken (25 wlg) (nr. VMSW 1290/2008/0191/02)

Publicatiedatum
05-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45422000 - Timmer- en schrijnwerk
39141000 - Keukenmeubilair en apparatuur
39141400 - Inbouwkeukens
44112400 - Dak
44220000 - Schrijnwerk voor de bouw
44221000 - Ramen, deuren en aanverwante artikelen
44221100 - Ramen
45261214 - Aanbrengen van bitumineuze dakbedekking
45261900 - Reparatie en onderhoud van daken
45261910 - Reparatie van daken
45420000 - Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk
45421100 - Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
45421130 - Plaatsen van deuren en ramen
45421132 - Plaatsen van ramen
45421151 - Plaatsen van inbouwkeukens
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
DE ARK
Postadres
Campus Blairon 599, 2300 Turnhout, BE

Overige nadere inlichtingen

toevoeging document: 2013-0048_Ravels PVDAkkerveken_verduidelijking