Andere sectoren

Gemeente Rotterdam Rectificatie

1-L-12861-20: Kerstgeschenken

Het leveren van kerstgeschenken voor circa 14.500 medewerkers voor het jaar 2020 en eventueel de jaren erna.
Publicatie20-03-2023
Opdrachtcode (CPV) Geschenken en beloningen (18530000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Liberecký kraj Aankondiging van een gegunde opdracht

TDS - ZZS LK - Výstavba výjezdové základny v Hrádku nad Nisou

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) při provádění stavební akce „ZZS LK - Výstavba výjezdové základny v Hrádku nad Nisou“ a činnosti dle bodu 2.4. této ZD (Specifikace předmětu veřejné zakázky) za předpokladu, že bude akce realizována.
Publicatie20-03-2023
Opdrachtcode (CPV) Gebouwinspectiediensten (71315400)
Regiocode (NUTS) Liberecký kraj (CZ051)
Liberecký kraj Aankondiging van een gegunde opdracht

BOZP - ZZS LK - Výstavba výjezdové základny v Hrádku nad Nisou.

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění stavební akce „ZZS LK - Výstavba výjezdové základny v Hrádku nad Nisou“, které zahrnují činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, (dále jen „BOZP“) a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné z...
Publicatie20-03-2023
Opdrachtcode (CPV) Gezondheids- en veiligheidsdiensten (71317200)
Regiocode (NUTS) Liberecký kraj (CZ051)
Vysoké učení technické v Brně Aankondiging van een gegunde opdracht

Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářského ICT vybavení

Účelem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zajištění dodávek běžného, obecně dostupného kancelářského ICT vybavení pro jednotlivé součásti VUT. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky běžného, obecně dostupného kancelářského ICT vybavení, zejména osobních počítačů (stolních, notebooků, tabletů) a jejich doplňků či příslušenství...
Publicatie20-03-2023
Opdrachtcode (CPV) Personal computers (30213000)
Regiocode (NUTS) Jihomoravský kraj (CZ064)
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Aankondiging van een wijziging

Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, II.etapa km 4,7-7,3

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa km 4,7 - 7,3. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté vo Zväzkoch 2 až 5 súťažných podkladov.
Publicatie20-03-2023
Opdrachtcode (CPV) Bouwwerkzaamheden (45000000)
Regiocode (NUTS) Bratislavský kraj (SK010)
DB Netz AG (Bukr 16) Aankondiging van een wijziging
Publicatie20-03-2023
Opdrachtcode (CPV) Maken van bovenleidingen (45234160)
Regiocode (NUTS) Köln (DEA23)
DB Netz AG (Bukr 16) Aankondiging van een wijziging
Publicatie20-03-2023
Opdrachtcode (CPV) Maken van bovenleidingen (45234160)
Regiocode (NUTS) Köln (DEA23)
DB Netz AG (Bukr 16) Aankondiging van een wijziging
Publicatie20-03-2023
Opdrachtcode (CPV) Maken van bovenleidingen (45234160)
Regiocode (NUTS) Köln (DEA23)
DB Netz AG (Bukr 16) Aankondiging van een wijziging
Publicatie20-03-2023
Opdrachtcode (CPV) Maken van bovenleidingen (45234160)
Regiocode (NUTS) Köln (DEA23)
DB Netz AG (Bukr 16) Aankondiging van een wijziging
Publicatie20-03-2023
Opdrachtcode (CPV) Maken van bovenleidingen (45234160)
Regiocode (NUTS) Köln (DEA23)
Lausitzer- und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH Aankondiging van een wijziging

1770200001 Geotechnische Bewertung zur dauerhaften Sicherung der Kippenbereiche im Bereich Lauchhammer Ost/Mitte im Sinne einer Standsicherheitseinsch...

Um den für das Stadtgebiet Lauchhammer-Mitte resultierenden Gefahren aus dem Grundwasserwiederanstieg im Bereich des gewachsenen Baugrundes sowie in bebauten (Alt-) Kippenbereichen entgegenzuwirken, wurde durch die LMBV mbH eine Planung von flächenhaft wirkenden Maßnahmen zur auskömmlichen Begrenzung des zu erwartenden Grundwasserwiederanstiegs (GWWA) durchgeführt. Im Ergebnis dieser geotechnische...
Publicatie20-03-2023
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning (71240000)
Regiocode (NUTS) Leipzig (DED52)
Česká republika - Ministerstvo vnitra Aankondiging van een gegunde opdracht

HLAS_PCM PL_100002

Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Publicatie20-03-2023
Opdrachtcode (CPV) Telecommunicatiediensten (64200000)
Regiocode (NUTS) Česko (CZ0)
Česká republika - Ministerstvo vnitra Aankondiging van een gegunde opdracht

HLAS_ISDN30 PL_90077

Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Publicatie20-03-2023
Opdrachtcode (CPV) Telecommunicatiediensten (64200000)
Regiocode (NUTS) Česko (CZ0)
Lausitzer- und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH Aankondiging van een wijziging

Montanhydrologisches Monitoring Wasserbeschaffenheit Sachsen-Anhalt

Grundwassergüte-Monitoring, Kontrolle der GW-Messstellen, Aufnahme Tiefenprofil, Abpumpen nach Vorgabe des AG, Probenahme und Analytik im Labor sowie Auswertung in Jahresberichten
Publicatie20-03-2023
Opdrachtcode (CPV) Geotechnische diensten (71332000)
Regiocode (NUTS) Leipzig (DED5)
Stadt Rosenheim Zentrales Gebäudemanagement Aankondiging van een wijziging
Publicatie20-03-2023
Opdrachtcode (CPV) Aanbrengen van gipsplaten (45324000)
Regiocode (NUTS) Rosenheim (DE213)
Stadt Rosenheim Zentrales Gebäudemanagement Aankondiging van een wijziging
Publicatie20-03-2023
Opdrachtcode (CPV) Aanbrengen van gipsplaten (45324000)
Regiocode (NUTS) Rosenheim (DE213)
Stadt Rosenheim Zentrales Gebäudemanagement Aankondiging van een wijziging
Publicatie20-03-2023
Opdrachtcode (CPV) Aanbrengen van gipsplaten (45324000)
Regiocode (NUTS) Rosenheim (DE213)
Stadt Rosenheim Zentrales Gebäudemanagement Aankondiging van een wijziging
Publicatie20-03-2023
Opdrachtcode (CPV) Aanbrengen van gipsplaten (45324000)
Regiocode (NUTS) Rosenheim (DE213)
Stadt Rosenheim Zentrales Gebäudemanagement Aankondiging van een wijziging
Publicatie20-03-2023
Opdrachtcode (CPV) Aanbrengen van gipsplaten (45324000)
Regiocode (NUTS) Rosenheim (DE213)
Stadt Rosenheim Zentrales Gebäudemanagement Aankondiging van een wijziging
Publicatie20-03-2023
Opdrachtcode (CPV) Aanbrengen van gipsplaten (45324000)
Regiocode (NUTS) Rosenheim (DE213)
Агенция Пътна инфраструктура Aankondiging van een wijziging

„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция на път II 86 Средногорци - Рудозем, участък от км 125+727 до км 126+604 и от км 12...

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности, които са свързани с изграждането на строежа и представляват условие, следствие или допълнение към него: а). Изпълнение на СМР съгласно Инвестиционния проект и Техническото предложение за изпълнение на поръчката, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено-стойностната сметка на СМР....
Publicatie20-03-2023
Opdrachtcode (CPV) Wegenbouwwerken (45233120)
Regiocode (NUTS) София (столица) (BG411)
RB Rail AS Aankondiging van een wijziging

"Būvprojektēšanas darbi un autoruzraudzība jaunam sliežu ceļam posmā no Kaunas līdz Ramygala"

Būvprojektēšanas darbi un autoruzraudzība jaunam sliežu ceļam posmā no Kaunas līdz Ramygala
Publicatie20-03-2023
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie (71000000)
Regiocode (NUTS) España (ES)
Ředitelství silnic a dálnic ČR Aankondiging van een wijziging

D49 4901 Hulín - Fryšták

Realizace stavby úseku rychlostní silnice v kategorii R 24,5 / 120. Stavba části rychlostní silnice o následujících parametrech: délka trasy 17,5 km, 2 MÚK (Holešov, Třebětice), 15 mostů, 10 nadjezdů, 5 mostů na přeložkách a 8 protihlukových stěn.
Publicatie20-03-2023
Opdrachtcode (CPV) Wegenbouwwerken (45233120)
Regiocode (NUTS) Jihomoravský kraj (CZ064)
Ředitelství silnic a dálnic ČR Aankondiging van een wijziging

D49 4901 Hulín - Fryšták

Realizace stavby úseku rychlostní silnice v kategorii R 24,5 / 120. Stavba části rychlostní silnice o následujících parametrech: délka trasy 17,5 km, 2 MÚK (Holešov, Třebětice), 15 mostů, 10 nadjezdů, 5 mostů na přeložkách a 8 protihlukových stěn.
Publicatie20-03-2023
Opdrachtcode (CPV) Wegenbouwwerken (45233120)
Regiocode (NUTS) Jihomoravský kraj (CZ064)
Ředitelství silnic a dálnic ČR Aankondiging van een wijziging

D49 4901 Hulín - Fryšták

Realizace stavby úseku rychlostní silnice v kategorii R 24,5 / 120. Stavba části rychlostní silnice o následujících parametrech: délka trasy 17,5 km, 2 MÚK (Holešov, Třebětice), 15 mostů, 10 nadjezdů, 5 mostů na přeložkách a 8 protihlukových stěn.
Publicatie20-03-2023
Opdrachtcode (CPV) Wegenbouwwerken (45233120)
Regiocode (NUTS) Jihomoravský kraj (CZ064)
truck tower-crane sharing