Vooraankondiging

wegenonderhoud, herstellen van schadegevallen en leveren en plaatsen van niet-inwendig verlichte verkeerstekens en bijhorigheden en wegbebakeningsinrichtingen op de autosnelwegen + inhuren van botsers

BLOK 1 = wegenonderhoud en herstellen van schade (o.a. vangrails)
BLOK 2 = leveren en plaatsen van niet-inwendig verlichte verkeerstekens en bijhorigheden en wegbebakeningsinrichtingen.
BLOK 3 = Inhuren van botsers met bestuurder-bediener ter beveiliging van handelingen op gewest- en autosnelwegen in de provincie Oost-Vlaanderen.
BLOK 4 = Permanentie 24u/24u 7 dagen op 7 dagen


Datum van verzending van deze aankondiging
28-11-2017
Publicatiedatum
30-11-2017
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
34942000 - Signalisatie-uitrusting
34992200 - Verkeersborden
34996000 - Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor wegen
45233141 - Wegenonderhoud
45233142 - Herstellen van wegen
45233280 - Plaatsen van middenbermbeveiliging
45233294 - Plaatsen van wegsignalisatie
45316200 - Installeren van signalisatie-uitrusting
60181000 - Verhuur van vrachtwagens met chauffeur
60182000 - Verhuur van industriële voertuigen met chauffeur

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Postadres
Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Telefoon
+32 92101201
Fax
+32 92314190
E-mail
erik.castelein@mow.vlaanderen.be
Hoofdadres
https://wegenenverkeer.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292408
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2395 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!