Rectificatie

Raamovereenkomst voor archeologiediensten in functie van het opmaken van archeologienota's

Raamovereenkomst voor archeologiediensten in functie van het opmaken van archeologienota's

Datum van verzending van deze aankondiging
13-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
71351914 - Archeologische diensten

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Agentschap voor Natuur en Bos - Operationeel Terreinbeheer West
Postadres:
Konijnestraat 172b
Plaats:
Vlezenbeek
Postcode:
1602
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Jurgen Van der Cruijssen
E-mail:
jurgen.vandercruijssen@vlaanderen.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
16-11-2017
Te lezen:
23-11-2017

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
16-11-2017
Te lezen:
23-11-2017

Overige nadere inlichtingen

De aanbesteder publiceert hierbij een aantal vragen en antwoorden en een verbeterd bestek. Om de inschrijvers de tijd te geven hiermee rekening te houden bij het opmaken van hun offerte wordt de uiterste datum voor ontvangst van offertes verdaagd.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!