Vooraankondiging

Marktconsultatie - 31135741 - Marktconsultatie beheer en onderhoud IV Hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl (verwachte einddatum: 28 februari 2018)

RWS nodigt marktpartijen uit om deel te nemen aan deze marktconsultatie. Deze marktconsultatie dient ter voorbereiding op de voorgenomen Europese Aanbesteding voor het beheer en onderhoud IV HLD (Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl). Rijkswaterstaat hecht grote waarde aan de mening van marktpartijen en wil hen vroegtijdig en actief betrekken voordat de voorgenomen aanbesteding van start gaat.

Sinds 1 januari 2014 is de Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl (HLD) inclusief de nautische objecten in eigendom bij RWS. Deze objecten worden op afstand bediend vanuit een 4-tal nautische centrales.

De scope voor de aanbesteding betreft de uitvoering van het beheer en onderhoud (B&O) van de informatievoorziening/industriële automatisering op de (beweegbare)objecten en bedienlocaties op de Hoofdvaarweg Lemmer Delfzijl (HLD). De uitvoering van het B&O zal worden uitgevoerd door een “IV opdrachtnemer”.

Datum van verzending van deze aankondiging
01-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
NL - NEDERLAND
Opdrachtcodes (CPV)
50200000 - Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met vliegtuig-, spoorweg-, wegen- en scheepvaartuitrusting
72315000 - Beheer van datanetwerken en ondersteunende diensten

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Postadres
Derde Werelddreef 1
Plaats
Delft
Postcode
2622 HA
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Bianca de Cuba
Telefoon
-
Fax
-
E-mail
inkoopcentrum-IV@rws.nl
Hoofdadres
http://www.rijkswaterstaat.nl
Adres van het kopersprofiel
-
Alleen al in België winnen elk jaar duizenden bedrijven, van kmo tot multinational, lucratieve overheidsopdrachten. Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt grote kansen!
Registreer