Aankondiging van een opdracht

Aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van het deelplan Ezelstraatkwartier voor de Brugse binnenstad.

Diensten
Publicatie datum
14-01-2016
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
stad Brugge | 8000 Brugge, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71222000 - Diensten door architectenbureaus voor buitenvoorzieningen
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71251000 - Architecten- en bouwinspectiediensten
71400000 - Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
Korte inhoud
Aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van het deelplan Ezelstraatkwartier voor de Brugse binnenstad.
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Plan van aanpak en methodologie en samenstelling en kwaliteit van het team - 40
Kwaliteit: Prijs - 35
Kwaliteit: referenties en ervaring - 15
Kwaliteit: Uitvoeringstermijn - 10
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
* De fiscale schulden van de inschrijver worden, cfr. art. 183 tot 186 van de wet van 22 december 2008 (B.S. 29 december 2008, Ed. 4), door het Opdrachtgevend Bestuur nagezien.
Minimum vereisten
* De fiscale schulden van de inschrijver worden, cfr. art. 183 tot 186 van de wet van 22 december 2008 (B.S. 29 december 2008, Ed. 4), door het Opdrachtgevend Bestuur nagezien.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
de minimum samenstelling en kwaliteit van het team, hun competentie en effectieve ervaring in dit specifiek werkdomein
De opgave van drie relevante referenties voor de opdracht
Minimum vereisten
de minimum samenstelling en kwaliteit van het team, hun competentie en effectieve ervaring in dit specifiek werkdomein
De opgave van drie relevante referenties voor de opdrach
truck tower-crane sharing