Aankondiging van een wijziging

fourniture de sacs poubelles translucides pour la collecte des ordures ménagères

Leveringen
Publicatie datum
24-06-2022
Aanbestedende overheid
cc de granville terre et mer | 50402 Granville Cédex, FR | Nutssectoren
Opdrachtcodes (CPV)
15894220 - Ziekenhuismaaltijden
19640000 - Afval- en vuilniszakken van polytheen
Korte inhoud
l'Accord-Cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande
Gunningen
Waarde
254.853,00 EUR
Bedrijven
ptl | Ouville-la-Riviere, FR
Wijzigingen
modification du Bordereau de Prix Unitaires valable jusqu'au 30/06/2022
Oude waarde
231,46 EUR
Nieuwe waarde
20,00 EUR
truck tower-crane sharing