Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst huishoudelijke aftakkingen in de Distributiezone 8, Haspengouw

het uitvoeren van nieuwe huishoudelijke aftakkingen al of niet in combinatie met wegen- en/of rioleringswerken in de Distributiezone 8, Haspengouw van het ambtsgebied van De Watergroep.

Datum van verzending van deze aankondiging
15-01-2019
Publicatiedatum
16-01-2019
Deadline
15-02-2019
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
41110000 - Drinkwater
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)
Postadres
Vooruitgangstraat 189
Plaats
Brussel
Postcode
1030
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Sanne De Hondt
E-mail
sanne.dehondt@dewatergroep.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

nvt

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1655 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!