Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Duurzaam Afvalmanagement

Deze opdracht betreft het end-to-end ondersteunen van Fluvius bij het duurzaam afvalmanagement. Dit houdt onder meer in:

1. Het continu beschikbaar stellen van inzamelcapaciteit voor het veilig en ergonomisch inzamelen van alle gekende en toekomstige afvalstromen geproduceerd door alle sites, infragebieden (ophaalpunten en werven) en administratieve gebouwen van de opdrachtgever, alsook de verwerking van deze afvalstromen optimaliseren in het kader van de duurzaamheid en het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

2. Milieutechnisch advies verlenen in verband met de stromen van nu en van de toekomst.


Datum van verzending van deze aankondiging
12-04-2019
Publicatiedatum
14-04-2019
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
90000000 - Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
90510000 - Afvalverzameling en –verwerking
90511400 - Diensten voor het verzamelen van oud papier
90512000 - Diensten voor afvalvervoer
90513000 - Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis
90513500 - Behandeling en verwijdering van gevaarlijke vloeistoffen
90514000 - Diensten voor afvalrecycling
90520000 - Diensten op het gebied van radioactief, toxisch, medisch en gevaarlijk afval
90740000 - Diensten in verband met opsporing, toezicht en verwijdering van vervuilende stoffen
90741300 - Opruimdiensten bij olielekkage
90743000 - Diensten in verband met vervuiling door giftige stoffen
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Fluvius System Operator cvba
Postadres
Brusselsesteenweg 199
Plaats
MELLE
Postcode
9090
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Joeri Van Caneghem
E-mail
joeri.vancaneghem@fluvius.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
9611436.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Vanheede Environmental Logistics , Dullaardstraat 11, 8940 Geluwe, BELGIQUE-BELGIË
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2035 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!