Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor keuring, onderhoud, herstelling en plaatsing van bliksembeveiligingsinstallaties

Raamovereenkomst voor keuring, onderhoud, herstelling en plaatsing van bliksembeveiligingsinstallaties

Publicatiedatum
19-12-2016
Deadline
11-01-2017 om 09:45
Opdrachtcodes (CPV)
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
31216100 - Bliksembeveiligingsuitrusting
45312310 - Installatie van bliksembeveiliging
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 1
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Antwerpen
Postadres
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Van Dun Charlotte

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Vakbekwaamheid

Zie bestek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1833 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!