Antwerpen
Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor keuring, onderhoud, herstelling en plaatsing van bliksembeveiligingsinstallaties

Raamovereenkomst voor keuring, onderhoud, herstelling en plaatsing van bliksembeveiligingsinstallaties

Publicatiedatum
19-12-2016
Deadline
11-01-2017 om 09:45
Opdrachtcodes (CPV)
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
31216100 - Bliksembeveiligingsuitrusting
45312310 - Installatie van bliksembeveiliging
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 1
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Antwerpen
Postadres
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Van Dun Charlotte

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Vakbekwaamheid

Zie bestek