Aankondiging van een gegunde opdracht

ES konsultāciju centrs terorismā cietušajiem

Diensten
Publicatie datum
31-01-2020
Waarde
1.000.000,00 EUR
Aanbestedende overheid
Eiropas Komisija, DG Justice and Consumers, Unit JUST/04 Programme and Financial Management | 1049 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
79100000 - Juridische dienstverlening
79400000 - Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
80000000 - Diensten voor onderwijs en opleiding
80511000 - Stafopleidingsdiensten
Korte inhoud
Šī līguma galvenais mērķis ir izveidot ES konsultāciju centru terorismā cietušajiem (turpmāk “ES centrs”). ES centra mērķis ir palīdzēt ES dalībvalstīm nodrošināt ES noteikumu, kas attiecas uz terorismā cietušajiem, efektīvu transponēšanu valsts tiesību aktos un to praktisku piemērošanu, ES līmenī padarot pieejamus kopējās palīdzības mehānismus un resursus. ES centrs nodrošinās konkrētas un praktiskas darbības, lai radītu pozitīvu ietekmi uz terorismā cietušajiem. Konkrētāk, ES centrs nodrošinās vadlīnijas un mācības par ES noteikumu īstenošanu un izveidos sarakstus ar attiecīgajiem konsultantiem, kuri ir pieejami valsts līmenī. Projekta beigās visas ES centra darbības tiks novērtētas, lai analizētu turpmāka ES koordinēšanas centra terorismā cietušajiem izveides nepieciešamību un iespējamību. Šajā saistībā darbuzņēmējs iesniegs pārskatu.
Gunningen

ES konsultāciju centrs terorismā cietušajiem

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
998.575,00 EUR
Bedrijven
Victim Support Europe (VSE) | Brussels, BE
Stichting ARQ | Diemen, NL
French Association for Victims of Terrorism | Paris, FR
Fondation Lenval | Nice, FR
truck tower-crane sharing