Aankondiging van een gegunde opdracht

Strokovno središče EU za žrtve terorizma

Diensten
Publicatie datum
31-01-2020
Waarde
1.000.000,00 EUR
Aanbestedende overheid
Evropska komisija, DG Justice and Consumers, Unit JUST/04 Programme and Financial Management | 1049 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
79100000 - Juridische dienstverlening
79400000 - Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
80000000 - Diensten voor onderwijs en opleiding
80511000 - Stafopleidingsdiensten
Korte inhoud
Glavni cilj tega naročila je ustanoviti strokovno središče EU za žrtve terorizma (v nadaljnjem besedilu: središče EU). Namen središča EU je pomagati državam članicam EU pri zagotavljanju učinkovitega prenosa in praktične uporabe pravil EU o žrtvah terorizma z zagotovitvijo skupnih mehanizmov in sredstev pomoči na ravni Unije. Središče EU bo zagotovilo konkretne in praktične ukrepe, ki bodo imeli pozitiven vpliv na žrtve terorizma. Predvsem bo središče EU zagotovilo smernice in usposabljanja o izvajanju pravil EU ter pripravilo sezname ustreznih strokovnjakov, ki so na voljo na nacionalni ravni. Ob koncu projekta bodo ocenjeni vsi ukrepi središča EU, da bi analizirali nujnost in izvedljivost ustanovitve koordinacijskega središča EU za žrtve terorizma v prihodnosti. Izvajalec bo o tem izdal poročilo.
Gunningen

Strokovno središče EU za žrtve terorizma

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
998.575,00 EUR
Bedrijven
Victim Support Europe (VSE) | Brussels, BE
Stichting ARQ | Diemen, NL
French Association for Victims of Terrorism | Paris, FR
Fondation Lenval | Nice, FR
truck tower-crane sharing