Aankondiging van een gegunde opdracht

EU:s expertcentrum för terrorismens offer

Diensten
Publicatie datum
31-01-2020
Waarde
1.000.000,00 EUR
Aanbestedende overheid
Europeiska kommissionen, DG Justice and Consumers, Unit JUST/04 Programme and Financial Management | 1049 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
79100000 - Juridische dienstverlening
79400000 - Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
80000000 - Diensten voor onderwijs en opleiding
80511000 - Stafopleidingsdiensten
Korte inhoud
Det huvudsakliga målet med detta kontrakt är att inrätta ett EU-expertcentrum för terrorismens offer (nedan kallat ”EU-centrumet”). EU-centrumet syftar till att hjälpa EU:s medlemsstater att säkerställa ett effektivt införlivande och en praktisk tillämpning av EU:s regler avseende terrorismens offer genom att tillhandahålla gemensamma stödmekanismer och resurser på EU-nivå. EU-centrumet kommer att tillhandahålla konkreta och praktiska åtgärder som kommer att ha en positiv inverkan på terrorismens offer. I synnerhet kommer EU-centrumet att tillhandahålla riktlinjer och utbildningar om implementeringen av EU-reglerna, samt upprätta listor över relevanta experter som är tillgängliga på nationell nivå. Vid slutet av projektet kommer alla EU-centrumets åtgärder att utvärderas för att analysera nödvändigheten och möjligheten att i framtiden inrätta ett EU-samordningscentrum för terrorismens offer. Uppdragstagaren ska leverera en rapport om detta.
Gunningen

EU:s expertcentrum för terrorismens offer

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
998.575,00 EUR
Bedrijven
Victim Support Europe (VSE) | Brussels, BE
Stichting ARQ | Diemen, NL
French Association for Victims of Terrorism | Paris, FR
Fondation Lenval | Nice, FR
truck tower-crane sharing