Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Levering van elektriciteit

Het voorwerp van deze opdracht is de levering van elektriciteit:

- Hoogspanning voor:

o de waterzuiveringsinstallatie Brussel-Zuid (RWZI-ZUID): deze installatie met 360.000 inwonerequivalenten, verzamelt het stedelijk afvalwater van het zuidelijke deel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een deel van het grondgebied van de aangrenzende Vlaamse gemeenten;

o de installatie voor het oppompen van afvalwater die zich bevindt in het net van collectoren dat dit water vervoert naar de waterzuiveringsinstallatie Brussel-Zuid;

o de 5 stormbekkens van de BMWB: deze bekkens hebben een capaciteit tussen 16.000 en 40.000 m³. Door middel van pompen en dompelejectorbeluchters beschermen ze de vallei tegen overstromingen bij hevige regenval.

- Laagspanning voor het meet- en bewakingsnet van het afvalwater, de oppervlaktewateren en pluviometrie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Publicatiedatum
19-05-2015
Opdrachtcodes (CPV)
09310000 - Elektriciteit
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (B.M.W.B.)
Postadres
Keizerinlaan 66, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
marianne.portelli@sbge.be
Ter attentie van
ir Jean-Pol Rosière

Overige nadere inlichtingen

@Ref:00750767/2015008882

Informatie met betrekking tot het bekomen van de bestekken /document:

In het bestek in de Nederlandse taal, moet de tekst betreffende de vervroegde verbreking (hoofdstuk III, II van het bestek) luiden:

Een verbreking is slechts mogelijk om ernstige redenen. Deze doen zich bijvoorbeeld voor wanneer de leverancier meermaals niet voorziet in continue leveringen of wanneer de aanbestedende overheid meermaals en langdurig in gebreke blijft bij de betaling van de facturen.

In plaats van:

Een verbreking is slechts mogelijk om dringende redenen. Deze doen zich bijvoorbeeld voor wanneer de leverancier meermaals niet voorziet in continue leveringen of wanneer de aanbestedende overheid meermaals en langdurig in gebreke blijft bij de betaling van de facturen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!