Aankondiging van een opdracht

Produse agroalimentare (miere de albine naturală, fasole boabe uscată, măsline de masă, cereale integrale simple, cereale integrale cu adaosuri de produse naturale, orez decorticat, zahăr cristal 1 kg, zahăr cristal plicuri, ulei rafinat din floarea soarelui, ulei de măsline extravirgin, ciocolată, ceai natural)

Leveringen
Publicatie datum
23-07-2021
Deadline
11-08-2021 15:00
Geraamde totale waarde
803216.80 RON
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Ministerul Apărării Naţionale – UM 02022 Constanţa | 900371 Constanţa, RO | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Defensie | Eugen Pirvulescu
Opdrachtcodes (CPV)
03142100 - Natuurlijke honing
03221211 - Tuinbonen
15331466 - Ingeblikte olijven
15411110 - Olijfolie
15411200 - Spijsolie
15611000 - Gepelde rijst
15613310 - Bereide ontbijtgranen
15831200 - Witte suiker
15842100 - Chocolade
15864100 - Theezakjes
Korte inhoud
Furnizare produse agroalimentare, respectiv: miere de albine naturală, fasole boabe uscată (miere de albine naturală, fasole boabe uscată, măsline de masă, cereale integrale simple – fulgi de porumb, cereale integrale cu adaosuri de produse naturale, orez decorticat, zahăr cristal 1 kg, zahăr cristal în plicuri, ulei rafinat din floarea soarelui, ulei din măsline extravirgin, ciocolată, ceai natural în plicuri) pentru unităţile militare din forţele navale.
Autoritatea contractantă va răspunde la orice solicitare de clarificări sau informaţii privind documentaţia de atribuire în a sasea zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, într-o perioada care nu depăşeşte cinci zile lucrătoare de la primirea acestora.
Beschrijving percelen

Perceel 1: Ciocolată

Beschrijving
Furnizare Ciocolată, pentru perioada 01.07.2021-30.06.2022
Acord cadru: minim 3.600 kg, maxim 4.100 kg.,
Contract subsecvent minim 300 kg., maxim 2.265 kg
Looptijd
11 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15842100 - Chocolade
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 2: Miere de albine naturală

Beschrijving
Furnizare Miere de albine naturală, pentru perioada 01.07.2021-30.06.2022
Acord cadru: minim 7.800 kg, maxim 8.585 kg.,
Contract subsecvent minim 650 kg., maxim 4.460 kg
Looptijd
11 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
03142100 - Natuurlijke honing
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 3: Ulei rafinat din floarea soarelui

Beschrijving
Furnizare Ulei rafinat din floarea soarelui, pentru perioada 01.07.2021-30.06.2022
Acord cadru: minim 10.800 litri, maxim 11.740 litri.,
Contract subsecvent minim 900 litri, maxim 6.025 litri.
Looptijd
11 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15411200 - Spijsolie
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 4: Orez decorticat

Beschrijving
Furnizare Orez decorticat pentru perioada 01.07.2021-30.06.2022
Acord cadru: minim 6.000 kg, maxim 7.240 kg.,
Contract subsecvent minim 500 kg., maxim 3.670 kg
Looptijd
11 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15611000 - Gepelde rijst
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 5: Zahăr cristal în plicuri a 4-10 grame

Beschrijving
Furnizare Zahăr cristal în plicuri a 4-10 grame, pentru perioada 01.07.2021-30.06.2022
Acord cadru: minim 6.600 kg, maxim 7.670 kg.,
Contract subsecvent minim 550 kg, maxim 3.890 kg
Looptijd
11 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15831200 - Witte suiker
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 6: Măsline de masă (negre, verzi, blonde)

Beschrijving
Furnizare Măsline de masă (negre, verzi, blonde) pentru perioada 01.07.2021-30.06.2022
Acord cadru: minim 6.000 kg, maxim 6.900 kg.,
Contract subsecvent minim 500 kg., maxim 3.500 kg
Looptijd
11 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15331466 - Ingeblikte olijven
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 7: Cereale integrale – fulgi din cereale integrale cu adaosuri de produse naturale

Beschrijving
Furnizare Cereale integrale – fulgi din cereale integrale cu adaosuri de produse naturale pentru perioada 01.07.2021-30.06.2022
Acord cadru: minim 5.400 kg, maxim 6.235 kg.,
Contract subsecvent minim 450 kg., maxim 3.160 kg
Looptijd
11 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15613310 - Bereide ontbijtgranen
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 8: Ulei din măsline extravirgin

Beschrijving
Furnizare Ulei din măsline extravirgin, pentru perioada 01.07.2021-30.06.2022
Acord cadru: minim 4.800 litri, maxim 5.750 litri.,
Contract subsecvent minim 400 litri, maxim 2.955 litri.
Looptijd
11 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15411110 - Olijfolie
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 9: Ceai natural (diverse arome de fructe)

Beschrijving
Furnizare Ceai natural (diverse arome de fructe), pentru perioada 01.07.2021-30.06.2022
Acord cadru: minim 2.880 kg, maxim 3.465 kg.,
Contract subsecvent minim 240 kg., maxim 1.830 kg
Looptijd
11 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15864100 - Theezakjes
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 10: — Cereale integrale simple – fulgi de porumb

Beschrijving
Furnizare Cereale integrale simple – fulgi de porumb pentru perioada 01.07.2021-30.06.2022
Acord cadru: minim 9.840 kg, maxim 10.950 kg.,
Contract subsecvent minim 820 kg., maxim 5.605 kg
Looptijd
11 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15613310 - Bereide ontbijtgranen
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 11: Zahăr cristal 1kg

Beschrijving
Furnizare Zahăr cristal 1kg, pentru perioada 01.07.2021-30.06.2022
Acord cadru: minim 8.880 kg, maxim 9.870 kg.,
Contract subsecvent minim 740 kg., maxim 5.055 kg
Looptijd
11 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15831200 - Witte suiker
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 12: Fasole boabe uscată

Beschrijving
Furnizare Fasole boabe uscată pentru perioada 01.07.2021-30.06.2022
Acord cadru: minim 12.000 kg, maxim 13.240 kg.,
Contract subsecvent minim 1.000 kg., maxim 7.075 kg
Looptijd
11 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
03221211 - Tuinbonen
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Loturile: 1,10,11,12,2,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor: - Experienţa similară, din care sa rezulte ca ofertantul a furnizat în ultimii 3 ani produse similare cu cele care fac obiectul acordului cadru, în valoare cumulată egală sau mai mare decât: • 70.200,00 RON - pentru lotul 1 - Miere de albine naturală • 36.719,00 RON – pentru lotul 2 – Fasole boabe uscată • 32.410,00 RON – pentru lotul 3 – Măsline de masă (negre, verzi, blonde) • 33.238,00 RON – pentru lotul 4 – Cereale integrale simple – fulgi de porumb • 32.200,00 RON - lotul 5 – Cereale integrale – fulgi din cereale integrale cu adaosuri de produse naturale • 12.918,00 RON - lotul 6 – Orez decorticat • 12.587,00 RON - lotul 7 – Zahăr cristal 1kg • 24.857,00 RON - lotul 8 – Zahăr cristal în plicuri a 4-10 grame • 30.728,00 RON - lotul 9 – Ulei rafinat din floarea soarelui • 47.280,00 RON - lotul 10 – Ulei din măsline extravirgin • 41.903,00 RON - lotul 11 – Ciocolată • 42.365,00 RON - lotul 12 – Ceai natural (diverse arome de fructe) la nivelul unui contract sau a mai multor contracte. Valoarea experienței similare solicitate este calculată la nivelul celui mai mare contract subsecvent care se anticipează a fi semnat pentru fiecare lot. - În cazul în care ofertantul apelează la terţi susţinători, aceştia au obligaţia de a completa DUAE distinct. - În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, cerinţa minimă privind experienţa similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Pentru confirmarea livrărilor de produse declarate ca experienţă similară, ofertantul are obligaţia de a prezenta recomandări/ acte constatatoare/ certificate/alte documente edificatoare emise sau contrasemnate de beneficiari. Note: - Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR. Pentru anul 2021 se va lua în considerare cursul de referinţă comunicat de BNR din ziua publicării anunţului de participare. - Numărul de ani solicitaţi în vederea demonstrării experienţei similare se va calcula prin raportare la data limită de depunere a ofertelor, stabilită iniţial (prin anunţul de participare), chiar dacă ulterior iniţierii procedurii autoritatea contractantă va decala această dată.
Loturile: 1,10,11,12,2,3,4,5,6,7,8,9 Proportia de subcontractare Dacă ofertantul apelează la subcontractanţi şi utilizează capacităţile subcontractantului/ subcontractanţilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanţi, completat şi semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceştia. Acordul de subcontractare se depune odată cu DUAE
Minimum vereisten
Completarea DUAE cu următoarele informaţii: numărul şi data contractelor invocate drept experienţă similară, valoarea, beneficiarul, alte documente din care să rezulte modul de îndeplinire a cerinţei. - Completarea DUAE distinct Terţul/terţii susţinători vor completa DUAE cu informaţii privind nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susţinerii acordate. - Completarea DUAE distinct Documentele justificative care fac dovada îndeplinirii celor asumate prin DUAE se vor prezenta la solicitarea autorităţii contractante, numai de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Pentru confirmarea livrărilor de produse declarate ca experienţă similară, ofertantul are obligaţia de a prezenta recomandări/ acte constatatoare/ certificate/alte documente edificatoare emise sau contrasemnate de beneficiari, din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: denumirea produselor livrate, cantităţi sau valori, perioade de livrare şi modul de îndeplinire a livrărilor respective Numărul de ani solicitaţi în vederea demonstrării experienţei similare se va calcula prin raportare la data limită de depunere a ofertelor, stabilită iniţial (prin anunţul de participare), chiar dacă ulterior iniţierii procedurii autoritatea contractantă va decala această dată.
Completarea DUAE Subcontractanţii precizează informaţiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc menţionând numărul şi data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Acordul de subcontractare se depune odată cu DUAE. Notă: Documentele justificative care fac dovada îndeplinirii cerinţei se vor prezenta la solicitarea autorităţii contractante, numai de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
truck tower-crane sharing