Aankondiging van een gegunde opdracht

Drukwerk

Deze aanbesteding betreft het vervaardigen en leveren van handels- en voorlichtingsdrukwerk.

Datum van verzending van deze aankondiging
09-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
NL33 - Zuid-Holland
Opdrachtcodes (CPV)
22000000 - Drukwerk en aanverwante producten
22900000 - Divers drukwerk
Contracttype
Leveringen
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Capelle aan den IJssel
Postadres
Postbus 70
Plaats
Capelle aan den IJssel
Postcode
2900 AB
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Taakgroep Inkoop; mevrouw A. van der Bie
E-mail
aanbesteding@capelleaandenijssel.nl

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
1.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Veenman+ B.V. , Sevillaweg 142, 3047 AL Rotterdam, NEDERLAND

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!