Aankondiging van een gegunde opdracht

Aankoop van betonnen bloembakken - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Leveringen
Publicatie datum
21-04-2017
Waarde
152.892,56 EUR
Aanbestedende overheid
Stad Hasselt | 3500 Hasselt, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
24957200 - Additieven voor cement, mortel of beton
42122190 - Betonpompen
42124210 - Delen van brandstof-, hand- en betonpompen
42124213 - Delen van betonpompen
42641000 - Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van steen, keramische producten, beton of glas
42641300 - Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van beton
43413000 - Beton- en mortelmengers
44114000 - Beton
44114100 - Stortklaar beton
44114200 - Betonproducten
44114210 - Betonnen pijlers
44114220 - Betonnen buizen en hulpstukken
44114250 - Betonplaten
45223500 - Gewapendbetonstructuren
45262300 - Betonwerk
45262310 - Betonwerk van gewapend beton
45262311 - Betoncascobouw
45262330 - Reparatie van betonwerk
45262350 - Betonwerk van ongewapend beton
45262370 - Aanbrengen van betonbekleding
Korte inhoud
De groendienst van de stad Hasselt wenst over te gaan tot de aankoop van een reeks (± 150) mooie, stevige, stijlvolle betonnen bloembakken.
Er dient een offerte opgesteld te worden voor:
1. Het ontwerpen van de in de technische fiche vermelde types bloembakken, in samenspraak met de stad Hasselt.
2. Het vervaardigen van de bloembakken.
3. Het leveren van de bloembakken.
Er worden meer of minder bloembakken gekocht naargelang het beschikbare budget
Gunningen

Aankoop van betonnen bloembakken

Aantal inschrijvingen
7
Waarde
152.892,56 EUR
Bedrijven
Ebema nv
truck tower-crane sharing