Aankondiging van een opdracht

Aménagement de l'Espace Culture - Acquisition de matériel de chauffage et de matériel d'électricité - Phase 12

Leveringen
Publicatie datum
04-04-2017
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Commune de Florennes | 5620 Florennes, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
31600000 - Elektrische uitrusting
44115220 - Materiaal voor verwarming
Korte inhoud
Aménagement de l'Espace Culture - Acquisition de matériel de chauffage et de matériel d'électricité - Phase 12
Beschrijving percelen

Perceel 1: Acquisition de matériel de chauffage

Beschrijving
Acquisition de matériel de chauffage
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
44115220 - Materiaal voor verwarming
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 2: Acquisition de matériel d'électricité

Beschrijving
Acquisition de matériel d'électricité
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
31600000 - Elektrische uitrusting
Gunningscriteria
Prijs: 100
truck tower-crane sharing